Het INK Managementmodel

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) ondersteunt bedrijven en organisaties bij het vergroten van hun kwaliteit. Het INK ontwikkelde een Nederlands model, afgeleid van het Europese EFQM Excellence Model: het INK Managementmodel. Het model helpt je de volwassenheid van de organisatie bepalen en brengt verbeterpunten aan het licht.

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Wat ishet INK Managementmodel?

Het INK managementmodel bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen het succes van een organisatie bepalen. Het INK model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld als zelfevaluatie- en stuurmiddel. Het INK model helpt organisaties bij het in kaart brengen van mogelijk verbeterpotentieel.

De 9 aandachtsgebieden van het INK model

Het INK model besteedt aandacht aan de negen belangrijkste aspecten van een organisatie:

 1. Leiderschap
 2. Strategie & beleid
 3. Medewerkers
 4. Middelen
 5. Processen, zoals het inkoopproces
 6. Waardering door medewerkers
 7. Waardering door klanten en leveranciers
 8. Waardering door de maatschappij
 9. Behaalde ondernemingsresultaten

INK Managementmodel: 5 fasen op weg naar excellentie

Het model is een waardevol hulpmiddel bij het streven naar excellentie. Het onderscheidt vijf fasen, de zogenaamde volwassenheidsniveaus die een organisatie moet doorlopen om een excellente organisatie te worden:

 1. Activiteitgeoriënteerde fase
 2. Procesgeoriënteerde fase
 3. Systeemgeoriënteerde fase
 4. Ketengeoriënteerde fase
 5. Excelleren en transformeren.

In de 5 opeenvolgende fases wordt de samenhang tussen activiteiten steeds duidelijker. De organisatie slaagt erin om proactief op te treden en speelt tijdig in op veranderingen.

Meer weten over het INK Managementmodel?

Dit kennisdocument bevindt zich in het NEVI Kennislab. NEVI Members loggen in om de pdf te downloaden. Nog geen NEVI account? Maak een NEVI account aan.

NEVI Kennislab bevat meer dan 500 documenten, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, NEVI Talks en ruim 100 inkooptools. NEVI Professional Members krijgen onbeperkt toegang tot NEVI Kennislab, NEVI Basic Members kunnen 5 artikelen bekijken.

Log in en download de pdf!

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.