Duurzaam inkopen

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer over duurzaamheid gesproken, zo ook in de wereld van inkoop. Echter, het is niet altijd duidelijk wat er precies onder duurzaam inkopen verstaan wordt. NEVI geeft je antwoord op de vragen wat duurzaam inkopen inhoudt, wat de rol van de overheid hierin is en hoe je zelf het beste duurzame inkoop kunt invoeren.  

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Wat is duurzaam inkopen?

Om sneller te begrijpen wat duurzaam inkopen inhoudt, dien je eerst begrip te krijgen van de term duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is het op gang brengen van ontwikkelingen waarbij sociaaleconomische, ecologische en culturele aspecten in dynamisch evenwicht zijn. Dit levert als resultaat dat na ons komende generaties dezelfde kansen hebben om in hun behoeften te voorzien als de huidige. Er wordt een gezonde en structurele balans gevonden gericht op de toekomst.

Het begrip duurzame ontwikkeling valt in de praktijk uiteen in concrete activiteiten of aandachtsgebieden. Duurzaam inkopen is één van zo’n aandachtsgebied. Voor de definitie van duurzaam inkopen wordt de definitie gehanteerd van het Ministerie van VROM. Deze luidt als volgt: “Het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten voldoet.”

 

Rol van de overheid

De overheid kan invloed uitoefenen op de markt en de verduurzaming van de productie door milieu- en sociale criteria toe te passen bij de inkoop van producten of diensten. Het kabinet zet zich hier de afgelopen jaren steeds meer op in. De belangrijkheid van een gezonde en structurele balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling, de natuurlijke omgeving en het maatschappelijk welzijn neemt toe.

De overheid wil een goed voorbeeld geven aan de markt met duurzaam inkopen. Het heeft daarom voorgelegd dat de rijksaankopen en rijksinvesteringen vanaf 2010 honderd procent duurzaam worden uitgevoerd. Dit is dus al in volle gang. Welke aandachtspunten en criteria heeft de overheid opgenomen? Log hiervoor in en download de pdf!

Log in en download de pdf!

 

Duurzaam inkopen, hoe?

Duurzaam inkopen of maatschappelijk verantwoord inkopen is geen gesneden koek. Anders zou ieder bedrijf zich hiermee bezighouden. Het vormt wel een sterke basis voor de toekomst. Daarom is het sterk aan te raden om bij het inkopen verduurzaming in te gaan voeren. Waar begin je? Het is verstandig om allereerst de criteria van de overheid op te nemen (Log daarvoor in voor de pdf). Deze criteria zijn in het beginsel niet kostenverhogend en beschikbaar voor iedereen. Dan heb je een basis. Vervolgens kun je per productcategorie kijken hoe je verduurzaming kunt uitvoeren. Bij de verduurzaming van de inkoop is het verstandig om een koppeling te maken met de richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement en NEVI Dutch Wheels.

Wil je de inkoop van jouw bedrijf serieus verduurzamen? Bij NEVI geven we trainingen over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen, zodat je sneller de link met de praktijk kunt leggen en daarmee jouw bedrijf duurzamer kan maken. Schroom niet om de trainingen te bekijken.

 

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.