Nevi
0

Verdiepingssessies

Bekijk hieronder welke verdiepingssessies je wilt volgen tijdens de Contractmanagementdag 2023. 

Meer informatie over het programma >

Een paar weken voor het event ontvang je een instructiemail t.b.v. het gebruik van een app (Grip). In deze app staan alle verdiepingssessies beschreven en kun je o.a. aangeven welke verdiepingssessie je wilt volgen.

Prof. dr. ir. Wendy van der Valk

Prof. dr. ir. Wendy van der Valk

Nevi hoogleraar Purchasing & Supply Chain Management

Tilburg University

Bekijk op LinkedIn

De (r)evolutie van het vakgebied
In 10 jaar tijd is er veel gebeurd rondom het vakgebied van contractmanagement.
Wendy van der Valk refereerde hier al aan in haar oratie (van contract naar contact) op 11 november 2022 aan de Tilburg University.
Een betere dagvoorzitter kunnen we ons dit jaar dus niet wensen! Hoe heeft het vakgebied zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld? Waar staan we nu en hoe denken en willen we dat ons vakgebied er over 10 jaar uitziet? En praten we dan over een evolutie of een revolutie van ons vakgebied? Deze vragen vormen de rode draad van de verhalen van onze sprekers.

Cocky Brouwer

Cocky Brouwer

Hoofd Contractmanagement, Corporate Procurement

Royal Schiphol Group

Bekijk op LinkedIn

Evolutie en revolutie: op reis naar volwassen contractmanagement bij Schiphol
 
De nieuwe afdeling Contractmanagement startte in 2021 met veel ambitie om het niveau van contractmanagement bij Schiphol naar volwassenheid te brengen. Op die reis waren en zijn er uitdagingen voor Schiphol, zoals de Covid periode, een sterke daling in het vliegverkeer, de op-en afschaling , een krappe arbeidsmarkt en de duurzaamheidsambities. Dit alles levert leerzame lessen voor het contractmanagement vak en geeft ook zicht op ontwikkelingen voor de komende jaren. Hoe kun je met de uitdagingen omgaan en als contractmanager anticiperen op de toekomst?

Ooit noemde iemand Max van den Burg een kruising tussen Theo Maassen en Jochem Myer en dat is natuurlijk een mooi compliment. Voor die twee heren. 
Toch klop het wel: het nuchtere, soms schurende Brabantse, gecombineerd met een energieke vrolijkheid typeert hem.
Misschien is Max niet bekend van tv, maar hij is zeker niet onbemind. Voor de echte cabaretliefhebber is hij een begrip. Zijn humor is te omschrijven als herkenbaar maar toch verrassend, inventief en interactief, muzikaal en altijd gezellig tegendraads. Soms prikkelend, maar altijd gepast en nooit nodeloos grof.
Zijn Wrap-up Comedy Show op de Contractmanagementdag belooft dus een feest der herkenning te worden, verpakt in een unieke comedystijl.

Van digitale evolutie naar een digitale revolutie in het vakgebied van Contractmanagement
Word onderdeel van de digitale revolutie in het vakgebied van contract management! Bekijk hoe het vak mede dankzij digitalisering enorm geprofessionaliseerd is in de afgelopen 10 jaar en ontdek hoe digitale oplossingen Contractmanagement op zijn kop gaan zetten de komende jaren. Generatieve kunstmatige intelligentie is de sleutel tot een revolutie in dit vakgebied, en jij kunt erbij zijn!

 


Leg niet de prijs maar de kosten vast
Binnen ieder contract worden afspraken gemaakt over de prijs en prijsvastheid. Regelmatig met verwijziging naar een specifieke koers. Maar past dat nog wel bij een markt die zo ontzettend turbulent is als de afgelopen jaren? Zouden we ons niet veel beter kunnen richten op kosten in plaats van op de prijs? Focus op de elementen die de prijs bepalen, inclusief de marge die jouw leverancier verlangt. Dat leidt tot veel eerlijkere en, uiteindelijk, betere deals voor alle partijen. Zodra je inzicht hebt in de belangrijkste cost drivers, kun je daarop sturen.
Bovendien zorg je ervoor dat je gedurende een contractperiode een juiste prijs blijft betalen. Tot slot verklein je de afhankelijkheid van je leveranciers en beperk je risico’s. 
Tijdens deze verdiepingsronde vertellen 2 voormalige CPO’s over hun ervaringen en inzichten. Je krijgt praktische tips, inzicht in kostenstructuren en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Jeroen van de Rijt

Jeroen van de Rijt

Co- founder Prowez en auteur van o.a. "Relationele Contracten"

Bekijk op LinkedIn

Van transactionele naar relationele contracten: een revolutie of niets nieuws onder de zon?
De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat de toekomst niet te voorspellen is. Met de coronacrisis en de energiecrisis zijn veel samenwerkingen en bijbehorende contracten behoorlijk onder druk komen te staan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers staan hierdoor vaak tegenover elkaar en proberen risico’s naar elkaar te schuiven. De nieuwe werkelijkheid vraagt om flexibele contracten en een verhouding waarin de relatie en de belangen van beide partijen centraal staat. Jeroen van de Rijt, auteur van o.a. het boek “Relationele contracten” neemt je in deze sessie mee langs vragen als: Wat zijn relationele contracten? Wanneer deze toe te passen (en wanneer vooral ook niet)? Wat is de meerwaarde van het opnemen van sociale normen in een contract? Wat zijn de ervaringen van organisaties met relationele contracten? Jeroen zal deze onderwerpen op inspirerende wijze behandelen en laden met voorbeelden uit zijn praktijk. En wie weet, win je wel een exemplaar van zijn boek….

De wereld van boeken die ertoe doen voor contractmanagers
“If there's a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it” - Toni Morrison. Zo ben ik ooit de auteur geworden van het boek 'Inkopen voor Dummies', inclusief een hoofdstuk over contractmanagement. Naast het schrijven van boeken en artikelen/blogs over onderwerpen uit de praktijk van inkoop en contractmanagement, schrijf ik al geruime tijd boekrecensies die via www.managementboek.nl zijn terug te lezen. Vanzelfsprekend zitten daar boeken bij over contractmanagement en daaraan gerelateerde onderwerpen als onder meer KPI’s, service level management, risicomanagement en onderhandelen. In deze verdiepingssessie neem ik jullie via een korte introductie per boek mee in de wereld van boeken die voor iedere contractmanager van belang (kunnen) zijn. Met als doel je verder te kunnen en blijven ontwikkelen.

Dat kan de opdrachtnemer toch doen? (duo-presentatie)
Om risico's in relatie tot de ondergrond te mitigeren is het Rijk in 2009 gestart met de wet Basisregistatie Ondergrond. In 2012 is Rijkswaterstaat gevraagd een effectentoets te doen op de impact daarvan.
In deze sessie komt aan de orde hoe deze toets is uitgevoerd, met welke hulpmiddelen en welke implementievraagstukken relevant waren. Grote uitdaging voor Rijkswaterstaat was dat een groot aantal van de nieuwe wettelijke verplichtingen betrekking had op werkzaamheden die Rijkswaterstaat van oudsher bijna volledig had uitbesteed.  
In deze sessie wordt uitvoerig stilstaan bij de implementatie van de wet: een uitdaging voor inkoop- en contractmanagement. Naast een grote praktische component had deze wet ook een grote strategisch bestuurlijke impact.
Konden de nieuwe verplichtingen juridisch en contractueel gezien bij de opdrachtnemers neergelegd worden? 

Lex de Bruijn

Lex de Bruijn

Oprichter en directeur FIRA Sustainability | voorzitter Vrienden van Stichting MVO-Register | mede auteur ISO20400

Bekijk op LinkedIn

De contractmanager maakt de echte impact
De inkoper is relatief kort met de leverancier bezig. Je hoopt dat uit de onderhandeling goede afspraken komen over duurzaamheid. Dan is de contractmanager aan zet, met de taak om duurzaamheidsafspraken te handhaven, maar ook om te zien of deze beter en slimmer kunnen. Het is de contractmanager die vanuit dialoog de leverancier tot echte impact inspireert. Lex de Bruijn gaat in deze verdiepingssessie in op:

  • De evolutie van de rol van de contractmanager als spil in het door ontwikkelen van de impact van een goede dialoog tussen opdrachtgever en leverancier op basis van feiten;
  • De vraag hoe de contractmanager de komende jaren echte revolutie in het werk kan stellen. En welke tools daarvoor beschikbaar zijn.

Contractmanagement: What(’s) in the name? 
Ontwikkeling en contractmanagement zijn voor sommige mensen een contradictie. Überhaupt kan de naam contractmanager al een afknapper zijn. De functie wordt met regelmaat als stoffig, saai en repetitief gezien. In sommige gevallen zelfs als ondergeschikt binnen een organisatie. Niets is naar mijn beleving daarvan waar. Maar wie doet nu eigenlijk wat binnen dit vakgebied? Ben je een Contract- Leveranciers- Relatiemanager, of toch Inkoper? What (‘s) in the name? De Mammoet van het dierenrijk.
Ik neem je graag mee door een aantal voorbeelden, gemaakte fouten en huidige oplossingen binnen onze organisatie.
  

 

De "human" resource in de inkoop: hoe technologie de functieprofielen vormgeeft 
De invoering van technologie zal grote gevolgen hebben voor de activiteiten en functieprofielen in de inkoop. Er zijn dus nieuwe professionele rollen en vaardigheden nodig. Tijdens de sessie wordt het effect van technologie, die leidt tot Industrie 4.0 geëvalueerd, waarbij toekomstige vaardigheidseisen worden uitgewerkt. Vervolgens discussiëren we over het ontstaan van toekomstige professionele rollen. Verder analyseren we hoe het vak van contractmanagement verandert en hoe wij ook de “silver workers” kunnen betreken tijdens de verandering. Dit betekent, dat wij niet alleen naar de toekomstige technologieën kijken, maar ook hoe organisaties deze technologieën kunnen benutten met een team bestaand uit young professional ervaren inkopers. 

Contracteren en gezamenlijk leren om te digitaliseren
Door de toenemende digitalisatie zijn er legio mogelijkheden om door middel van digitale technologieën grote  hoeveelheden data te verzamelen, delen en gebruiken om slimme(re) beslissingen te nemen. Maar hoe organiseer je dit in je samenwerkingen met partners? En hoe ga je om met de onzekerheden die de snel opvolgende ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën met zich mee brengen? In deze interactieve presentatie laat ik zien hoe verschillende organisaties in de infrastructuursector op nieuwe manieren samenwerken met partners. Om samen te leren en meer flexibel te zijn om nieuwe technologieën en kansen te omarmen. Ik ga in op de verschillende mechanismen die helpen om inter-organisatorische datadelings- en dataverwerkingsprocessen te organiseren en ga in op het belang van 'intra-contract learning'. Deze sessie is sterk gelinkt aan de sessie die Olaf Rienks van het Havenbedrijf Rotterdam geeft.

Starten met Category Management? Je doet het goed, of je doet het niet! (duo-presentatie met Daan Groenevelt)
Twee jaar geleden heeft Enexis category management geïmplementeerd met als succesvol gevolg een intensieve samenwerking tussen Supply Chain, Assetmanagement en Inkoop. In deze deelsessie nemen wij je mee in hoe we dit, midden in de energietransitie, met elkaar in verschillende stappen gedaan hebben en waar we tegenaan gelopen zijn. Het is namelijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn geweest.  

Joanna van Sichem

Joanna van Sichem

Inkoop- en Contractmanager bij het CIBG (onderdeel van het Ministerie van VWS)

Bekijk op LinkedIn

Contractmanagement is ook Inkoop (duo-presentatie met Mariska Kroon)
Het CIBG, uitvoeringsorganisatie Rijk, heeft haar inkopen uitbesteed aan de Rijksinkoopsamenwerking (RIS). Na een stroeve start en ontevredenheid in dienstverlening wederzijds is de samenwerking opnieuw aangevlogen, en met succes! Hoor meer over de samenwerking én hoe de contractmanagers al bij de inkoop betrokken zijn en geen contract meer "over de schutting" krijgen! Haal uit de sessie inspiratie over de samenwerking en handvatten welke invloed een contractmanager bij de inkoop al kan hebben.

Samantha Hoogerwaard

Samantha Hoogerwaard

Lecturer Master Shipping & Transport en Minor Inkoopmanagement

Bekijk op LinkedIn

Workshop: duurzame impactrealisatie door de contractmanager (duo-presentatie met Alex de Vries)
Wat is de nu de werkelijke duurzaamheidsimpact van een afgesloten contract? Welke gaps zijn er vooraf en binnen het inkoopproces waardoor duurzaamheidsaspecten minder of niet uit de verf komen? En wat is onze rol vanuit contractmanagement hierbij? Binnen de onderzoekslijn contract- en leveranciersmanagement  van het Lectoraat Publieke Inkoop hebben we afgelopen jaar samen met studenten en de contractmanagers een aantal contracten binnen de Rijksoverheid geanalyseerd op duurzaamheidsaspecten en daaropvolgend in een hackathon gekeken naar de gevonden gaps en mogelijke oplossingen. Op basis hiervan hebben we een eerste onderzoeksmodel gemaakt waar we in deze workshop samen een verdiepingsslag op willen maken om te kijken naar je rol als contractmanager in het proces, invloed die je hebt en wilt hebben op het realiseren en verhogen van duurzaamheid binnen een afgesloten contract en naar de wijze van monitoring en rapportage.
 

Contractmanagementissues? Laten we ze aanpakken! (duo-presentatie met Jeroen Hulsman)
Nevi en Significant doen periodiek gezamenlijk onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de publieke sector. 
In deze workshop zoomen we in op één van de conclusies uit het onderzoek. Kort samengevat: de focus op contract- en leveranciersmanagement laat nogal eens te wensen over. In de workshop ontrafelen we met elkaar wat de specifieke onderliggende vraagstukken zijn, leer je collega-professionals kennen die met hetzelfde onderliggende vraagstuk te maken hebben, wissel je met elkaar ‘je beste oplossingen uit’ en deel je dit met de groep. Tot slot planten we met elkaar het zaadje voor een of meerdere micro-communities waarin ook na de workshop volop van en met elkaar kan worden geleerd!

Contractmanagementissues? Laten we ze aanpakken! (duo-presentatie met Loudmilla Kok-Oomen)
Nevi en Significant doen periodiek gezamenlijk onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de publieke sector. 
In deze workshop zoomen we in op één van de conclusies uit het onderzoek. Kort samengevat: de focus op contract- en leveranciersmanagement laat nogal eens te wensen over. In de workshop ontrafelen we met elkaar wat de specifieke onderliggende vraagstukken zijn, leer je collega-professionals kennen die met hetzelfde onderliggende vraagstuk te maken hebben, wissel je met elkaar ‘je beste oplossingen uit’ en deel je dit met de groep. Tot slot planten we met elkaar het zaadje voor een of meerdere micro-communities waarin ook na de workshop volop van en met elkaar kan worden geleerd!

Alex de Vries

Alex de Vries

Docent/onderzoeker Duurzaam Inkoopmanagement en coordinator Minor Inkoopmanagement bij Hanze University Groningen

Bekijk op LinkedIn

Workshop: duurzame impactrealisatie door de contractmanager (duo-presentatie met Samantha Hoogerwaard)
Wat is de nu de werkelijke duurzaamheidsimpact van een afgesloten contract? Welke gaps zijn er vooraf en binnen het inkoopproces waardoor duurzaamheidsaspecten minder of niet uit de verf komen? En wat is onze rol vanuit contractmanagement hierbij? Binnen de onderzoekslijn contract- en leveranciersmanagement  van het Lectoraat Publieke Inkoop hebben we afgelopen jaar samen met studenten en de contractmanagers een aantal contracten binnen de Rijksoverheid geanalyseerd op duurzaamheidsaspecten en daaropvolgend in een hackathon gekeken naar de gevonden gaps en mogelijke oplossingen. Op basis hiervan hebben we een eerste onderzoeksmodel gemaakt waar we in deze workshop samen een verdiepingsslag op willen maken om te kijken naar je rol als contractmanager in het proces, invloed die je hebt en wilt hebben op het realiseren en verhogen van duurzaamheid binnen een afgesloten contract en naar de wijze van monitoring en rapportage.

Van SLA naar XLA: een impactvolle expeditie voor de contract manager van de toekomst
Cijfers liegen meestal niet, maar vertellen ze wel altijd de waarheid? Zelfs als alle KPI's van SLA's op groen staan is de klant soms toch ontevreden. Hoe kan dit gebeuren en hoe kun je het voorkomen? Michiel neemt je mee in de ontwikkelingen van eXperience Level Agreement (XLA) en wat die voor de contractmanager kunnen betekenen. Hoe is het ontstaan, hoe richt je het in en wat kun je er in de toekomst van verwachten?

Albert Geuchies

Albert Geuchies

Eigenaar, voorzitter tafel MVI bij Inkoop Platform Noord-Nederland

Contractmanager.nl

Bekijk op LinkedIn

Een decennium duurzaamheid in contractmanagement: lessen voor de toekomst
Tien jaar geleden begon ik mijn reis als contractmanager in de wereld van duurzaamheid. Daarvoor was ik niet bezig met duurzaamheid in contracten. Ik was gewend aan het sturen op meetbare KPI's die gingen over levertijden en andere zaken. Daar kwam in 2013 verandering in; ik ging werken als contractmanager van de rijkscategorie Datacenters en werd verantwoordelijk voor de levering van datacenter hardware voor de gehele rijksoverheid. Onderdeel van deze opdracht was het inhoud geven aan duurzaamheid. Tijdens mijn sessie neem ik je mee op dit avontuur en deel ik mijn lessons learned met jou.

Kees Tazelaar

Kees Tazelaar

Specialistisch Adviseur Inkoop bij Defensie Materieel Organisatie

Bekijk op LinkedIn

Strategisch leveranciersmanagement: samen komen we verder
Leveranciersmanagement staat al jaren in de top 3 van inkooptrends. Toch lijkt het bij veel organisaties niet van de grond te komen. Ook bij Defensie niet. En toch zijn we pas weer begonnen. De reden? Omdat we er zeker van zijn dat een goede relatie met onze strategische leveranciers essentieel is voor het goed uitvoeren van onze hoofdtaak. In deze sessie neem ik je mee in onze eerste stappen. Dit doe ik aan de hand van drie vragen uit de gouden cirkel van Simon Sinek: Waarom willen we dit? Hoe richten we het in? Wat gaan we doen? 

Workshop duurzame lifestyle keuzes
Op basis van 4 tot 6 vragen ga je samen met de overige deelnemers aan deze workshop in dialoog over hoe jij meer positieve impact kan maken en delen met je omgeving. Privé en zakelijk. Want impact maken doe je niet alleen. Het is iets wat we met z’n allen moeten gaan doen. 

Maartje is de founder van Happy Times Magazine. In 2020 kwam haar eerste boek ‘De Kracht van Teruggeven‘ uit. Als fulltime ondernemer als klimaatoptimist spreekt ze op podia en geeft ze lezingen over dit onderwerp, daarnaast schrijft ze over soortgelijke onderwerpen; waarom is duurzaam leven zo belangrijk? En hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren om duurzaam te leven?

Werken aan jouw toekomst als contractmanager (duo-presentatie met Sharon Verstegen)
Nevi heeft een breed pakket aan opleidingen en trainingen specifiek gericht op contractmanagers. Ben jij al op de hoogte van wat dit aanbod is? Tijdens deze sessie laten we zien wat Nevi voor jou als contractmanager kan betekenen. Daarnaast nemen we je ook mee in de ontwikkeling van onze nieuwe opleiding: Supplier relationship management. In deze sessie geven we inzicht in de veranderende wereld waarin organisaties werken en wat dit betekent voor de leveranciers waarmee organisaties samenwerken.  

Werken aan jouw toekomst als contractmanager (duo-presentatie met Lotte van den Berg)
Nevi heeft een breed pakket aan opleidingen en trainingen specifiek gericht op contractmanagers. Ben jij al op de hoogte van wat dit aanbod is? Tijdens deze sessie laten we zien wat Nevi voor jou als contractmanager kan betekenen. Daarnaast nemen we je ook mee in de ontwikkeling van onze nieuwe opleiding: Supplier relationship management. In deze sessie geven we inzicht in de veranderende wereld waarin organisaties werken en wat dit betekent voor de leveranciers waarmee organisaties samenwerken.  

CATS CM: de ideale contractmanagementmix Hoe mens, proces en contract een goede cocktail vormen
Contractmanagement is niet meer weg te denken uit organisaties. Het veranderde de afgelopen jaren van een ondersteunde rol naar een bedrijfskritische functie die in sommige gevallen zelfs onderdeel van de primaire processen uitmaakt. In deze sessie neemt Linda je in vogelvlucht mee door de methode CATS CM en laat zien hoe met een solide, uniforme, maar schaalbare basis op geaggregeerd niveau waarde wordt gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de link tussen contractmanagement en leveranciersmanagement of supply chain management. Maar ook aan de bijdrage die op contractniveau kan worden gerealiseerd aan de strategische doelen van de organisatie. Na deze sessie weet je waarom een methode juist flexibiliteit en wendbaarheid biedt in plaats van een rigide keurslijf te zijn.
Linda is algemeen directeur van CM Partners en verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de contractmanagementmethode CATS CM. 

Contractmanagement is ook Inkoop (duo-presentatie met Joanna van Sichem)
Het CIBG, uitvoeringsorganisatie Rijk, heeft haar inkopen uitbesteed aan de Rijksinkoopsamenwerking (RIS). Na een stroeve start en ontevredenheid in dienstverlening wederzijds is de samenwerking opnieuw aangevlogen, en met succes! Hoor meer over de samenwerking én hoe de contractmanagers al bij de inkoop betrokken zijn en geen contract meer "over de schutting" krijgen! Haal uit de sessie inspiratie over de samenwerking en handvatten welke invloed een contractmanager bij de inkoop al kan hebben.

Starten met Category Management? Je doet het goed, of je doet het niet! (duo-presentatie met Chantal Spierings)
Twee jaar geleden heeft Enexis category management geïmplementeerd met als succesvol gevolg een intensieve samenwerking tussen Supply Chain, Assetmanagement en Inkoop. In deze deelsessie nemen wij je mee in hoe we dit, midden in de energietransitie, met elkaar in verschillende stappen gedaan hebben en waar we tegenaan gelopen zijn. Het is namelijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn geweest.  

Dat kan de opdrachtnemer toch doen? (duo-presentatie)
Om risico's in relatie tot de ondergrond te mitigeren is het Rijk in 2009 gestart met de wet Basisregistatie Ondergrond. In 2012 is Rijkswaterstaat gevraagd een effectentoets te doen op de impact daarvan.
In deze sessie komt aan de orde hoe deze toets is uitgevoerd, met welke hulpmiddelen en welke implementievraagstukken relevant waren. Grote uitdaging voor Rijkswaterstaat was dat een groot aantal van de nieuwe wettelijke verplichtingen betrekking had op werkzaamheden die Rijkswaterstaat van oudsher bijna volledig had uitbesteed.  
In deze sessie wordt uitvoerig stilstaan bij de implementatie van de wet: een uitdaging voor inkoop- en contractmanagement. Naast een grote praktische component had deze wet ook een grote strategisch bestuurlijke impact.
Konden de nieuwe verplichtingen juridisch en contractueel gezien bij de opdrachtnemers neergelegd worden? 

Van Stofnest naar spinnenweb - de contractmanager als spil
Contractmanagement saai en stoffig? Zeker niet! Een persoonlijk verhaal over de charme van het vak contractmanagement in de complexe wereld van het sociaal domein. Met focus op het belang van de basis op orde waardoor er ruimte ontstaat om de kracht van nieuwsgierigheid in te zetten om gezamenlijke doelen te behalen. 

Uw contractdossier in orde
Contractmanagement is een dynamisch bedrijfsproces en is sterk in ontwikkeling. Niet in de laatste plaats door vergaande digitalisering en de sterk groeiende wet- en regelgeving binnen ons vakgebied. De implementatie van een nieuw Contractmanagementsysteem daarentegen kan lang duren, is kostbaar en levert vaak niet de gewenste  resultaten op. 
AddVue lost dit op door de introductie van haar single user/small groups platform voor contractmanagement. Je kunt direct starten en werkt samen met ketenpartners aan het realiseren van waarde voor je organisatie. Van het beheren van contracten tot en met uitgebreide regievoering; in deze presentatie laat Vincent zien hoe een compleet contractmanagement dossier er uit kan zien. Duurzaamheid: integratie met ketenprocessen
Veel bedrijven werken aan duurzaamheid. Vaak is de aanpak gefragmenteerd, door te kijken vanuit een specifieke functie. Vaak ook wordt duurzaamheid gebruikt als marketing instrument, oftewel greenwashing. Nieuwe wet- en regelgeving dwingt organisaties duurzaamheid te professionaliseren en te integreren in de planning en uitvoering van supply chain processen. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen afdelingen die materiaalstromen aansturen. Het SCOR DS model laat zien dat management van processen en performanceverbetering werken met standaard definities. Het SCOR model is een bedrijfstak onafhankelijk referentiemodel dat gebruikmaakt van een groot aantal mogelijke best practices. Het model laat zien hoe best practices invloed hebben op processen en prestatie indicatoren. Door de samenhang met processen en performance,  kunnen de best passende practices sneller worden geselecteerd en ingevoerd. Het SCOR model voor duurzaamheid is toepasbaar in samenhang met leidende duurzaamheidsmodellen, zoals Global Reporting Initiative (GRI) en ISO. 

Samen Groningen versterken! De uitdaging van tijdelijke huisvesting bij Nationaal Coördinator Groningen
Samen Groningen versterken, dat is het motto van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Maar wat houdt dat nou precies in? Welke uitdagingen komen er op deze jonge overheidsorganisatie af en hoe gaan medewerkers van NCG om met de grote politieke druk? In deze informatieve sessie laat ik op hoofdlijnen zien hoe NCG een veilige woonomgeving wil creëren voor de bewoners van Groningen. Wat draagt het Team Tijdelijke Huisvesting daaraan bij en welke rol heeft contractmanagement hierin. Tegelijkertijd zal ik ook enkele verschillen benoemen in de manier waarop contractmanagement wordt uitgevoerd bij mijn voormalige opdrachtgever Rijkswaterstaat, een grote door de wol geverfde overheidsorganisatie. Welke bewegingsruimte heeft een contractmanager binnen NCG en welke binnen RWS? En wat kunnen beide organisaties van elkaar leren?  

Verliefd, verloofd, getrouwd - ervaringen en tips voor een succesvol langdurig onderhoudscontract
Het Havenbedrijf Rotterdam doorloopt sinds 2018 een innovatief traject om de weginfrastructuur en de buitenruimte te onderhouden op basis van prestaties. Opdrachtnemer en opdrachtgever werken nauw samen om het onderhoud en het areaal continu te blijven verbeteren en om oog te houden voor elkaars belangen. Olaf vertelt over de uitdagingen en de successen en wat volgens hem het verschil heeft gemaakt om te komen waar ze nu staan.

Als jouw werk niet meer werkt
Eerder was je hartstikke succesvol met jouw contractmanagement aanpak. Waarom wil het nu maar niet lukken? Contractmanagement is mensenwerk. En mensen zijn uniek. Dat geldt ook voor jouw organisatie. Hoe kun je succesvol zijn met zoveel verschillende mensen en wensen om rekening mee te houden? Je wilt ook bij jezelf blijven, jij bent immers de expert in je vak. In deze sessie ga je kennismaken met het kleurendruk- denken van de Caluwé. Je leert waarom in jouw organisatie de ene aanpak wel werkt en de andere niet. Voor alerte deelnemers is dit een sessie waaruit je concrete tips haalt voor jouw werksituatie. Dan kun je daar de volgende dag gelijk mee aan de slag!

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren