Nevi
0
Trainingen

Design thinking in procurement

Design thinking als methodiek om innovatie, creativiteit en waardecreatie binnen de keten en voor de business te bewerkstelligen. Leer om design thinking toe te passen bij procurement vraagstukken. Na deze training heb je:
 • Inzicht in de methodiek design thinking en in welke situatie je deze methodiek kan/moet toepassen en wanneer niet.
 • Inzicht in hoe innovatie en co creatie werkt en wat het betekent voor procurement
 • Tools om concreet met design thinking in je team aan de slag te gaan.

Volg deze training met € 1.000,- STAP-subsidie

Boost je carrière, en zet je STAP-budget in bij Nevi.

Waarom een training Design thinking in procurement?

Design thinking is een mensgerichte, hands-on manier van denken en doen om problemen op te lossen die tot prikkelende, innovatieve oplossingen leidt. Daarbij staat niet analyse van het probleem maar het ontwikkelen en testen van oplossingen centraal. De methodiek is vooral geschikt voor situaties die onduidelijk of complex zijn en waarbij de oplossing vooraf niet vast staat. Door de situatie op verschillende manieren te ‘framen’ worden verschillende scenario’s ontwikkeld, uitgewerkt in prototypen en getest. Al explorerend wordt ontdekt wat het probleem is en wat een goede oplossing kan zijn. 

Het is een methodiek die in complexe strategic sourcing vraagstukken - zowel intern als extern - aanvullend werkt. Door nieuwe creatieve scenario’s te ontwikkelen wordt er daadwerkelijk waarde gecreëerd voor stakeholders. Het stapsgewijze, iteratieve proces stelt de (eind)gebruiker centraal en heeft als groot voordeel dat het betrokkenheid bij alle (business) stakeholders creëert voor maximale ‘buy in’. Hierdoor zijn veranderingen gemakkelijker te managen. Procurement stelt specifieke eisen aan de toepassing van design thinking. Deze training is daarom gezamenlijk ontwikkeld door design thinking specialisten en Nevi trainers.

Voor wie is de training Design thinking in procurement geschikt?

De training is geschikt voor professionals met indirecte en directe procurement vraagstukken. Deze design thinking training is bestemd voor categorie-, procurement- en sourcing managers, inkopers en overige betrokken bij complexe procurement, sourcing en/of R&D trajecten. Deze training is ook geschikt voor multidisciplinaire teams. 

Design thinking in procurement

Welke onderwerpen komen er aan bod?

De training Design Thinking in Procurement behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wat is design thinking en wat onderscheidt het van andere manieren van denken?
 • De basis cyclus dat ten grondslag ligt aan het iteratieve proces 
 • Plan en planning van het iteratieve proces
 • Het hoe en waarom van framing
 • Het belang van empathie en hoe het te ontwikkelen
 • Op procurement gerichte design research methoden om inzicht te krijgen in de (latente) behoeften van gebruikers
 • Op procurement gerichte brainstorm technieken om ideeën te ontwikkelen
 • Visualiseren en (rapid) prototyping
 • Inzicht in innovatie en co creatie processen

Aanpak

De aanpak die we bij de training hanteren is ontwikkeld samen met Guido Stompff, de auteur van de bestseller Design Thinking, radicaal veranderen in kleine stappen. Daarin staat een cyclisch, iteratief proces centraal dat stakeholders en gebruikers expliciet betrekt om maximale betrokkenheid te stimuleren. Eén cyclus bestaat uit het creëren van een frame (een kader), analyse, ideeontwikkeling, het doen van experimenten en reflectie op de resultaten. De eerste cycli doorloop je razendsnel en gaandeweg ga je meer tijd besteden per cyclus om je inzichten te verdiepen. Gaandeweg krijgen jij en je stakeholders het probleem en mogelijke oplossingen steeds scherper in beeld.

Voor Procurement en Supply Management betekent dit dat er een oplossing wordt gecreëerd die aansluit bij de behoefte van interne stakeholders, eindgebruikers en leveranciers. Procurement teams hoeven geen experts te zijn om voordeel te hebben van deze methodiek. 


Werkvormen

Dit is een interactieve klassikale training. Plenaire uitleg wordt veelvuldig afgewisseld met het uitvoeren van een groot aantal opdrachten, discussies, case studies, prototypen en andere oefeningen. Je gaat zelf direct aan de slag met het proces en doorloopt de 5 stappen. Zo word je uitgedaagd om meteen de gepresenteerde onderwerpen toe te passen en daarvan te leren. Na afloop van de training ontvang je het boek ‘Design Thinking’ van Guido Stompff, verkozen tot Ooa Boek van het Jaar 2019.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren