Inkopen voor de publieke sector

Professionalisering van de publieke inkoopfunctie staat steeds meer centraal. Naast inkoopopleidingen en -trainingen voor de publieke sector, bieden wij ook netwerkevents, vakkennis en behartigen wij de belangen van de inkoopfunctie.

Inkopen voor de overheid

Meer dan 73 miljard euro per jaar. Zoveel inkoopkracht wordt jaarlijks aanbesteed door de overheid - en dit bedrag stijgt continu. Professioneel opdrachtgeverschap is dus essentieel. De verdere professionalisering van de publieke inkoopfunctie komt steeds meer centraal te staan. Succesvolle inkopers onderscheiden zich door hun communicatieve vaardigheden, sociale competenties en kennis van tools zoals de AanbestedingswetMaatschappelijk Verantwoord Inkopen, Contractmanagement, MSU+ en Best Value Procurement

Bekijk alle opleidingen en trainingen Inkoop en Aanbesteden Publiek

Inkopen en aanbesteden vergt vakmanschap

De veeleisende en dynamische maatschappelijke en bestuurlijke omgeving stelt hoge eisen aan de inkoopprofesional in de (semi) publieke sector. Inkoop in de (semi)publieke sector is dan ook sterk in beweging. Overheidsorganisaties realiseren zich dat ze een grote inkoopkracht hebben. Die kracht kan gebruikt worden in het belang van de maatschappij. De inkoopprofessional moet enerzijds rechtmatig handelen en heeft anderzijds de taak om maatschappelijke doelen te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzaming en innovatie, en aan het creëren van faire kansen voor het MKB. Dit vergt vakmanschap van de inkoopprofessional: balanceren tussen rechtmatigheid én doelmatigheid is de kunst.

Belangenbehartiging

Nevi Publiek dringt er bij de politieke partijen en in de media op aan de inkoopfunctie van de overheid serieus te nemen. Onze stelling: de overheid laat veel besparingen liggen. Met professionele inkoop kan de overheid besparen, met behoud en zelfs uitbreiding van maatschappelijke waarden als duurzaamheid, innovatie en een betere marktwerking.

Maatschappelijk Programma

Inkopen en Aanbesteden in en voor het publieke domein brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Bekijk welke issues de komende periode extra aandacht krijgen van Nevi.

Netwerk voor de publieke sector - Kennissessies Nevi Publiek

De inkoopfunctie bij de overheid ondersteunen en verder helpen, dat is onze ambitie. Hoe we dat doen? Onder andere door inkopers en aanbesteders in de (semi)publieke sector kennis en ervaringen met elkaar te laten delen. In 2018 organiseren we daarom voor de eerste keer met en door leden de kennissessies Nevi Publiek. Bekijk de evenementenagenda en volg Nevi Publiek op Twitter.

Whitepapers inkoop en aanbesteden overheid

Overheidsinkoop omvat veel uiteenlopende thema's en kent een eigen dynamiek. Ter ondersteuning hebben we diverse whitepapers geschreven, onder meer over Functioneel specificeren, Contractmanagement in Sociaal domein, Zeven valkuilen van publieke inkoop, Integriteit en Best Value. Je kunt onze whitepapers gratis en vrijblijvend opvragen. 

Vraag een gratis whitepaper aan

Meer weten over inkopen voor de publieke sector?

Hieronder vind je alle opleidingen en trainingen die je meer leren over inkopen voor de publieke sector. Vind je het lastig om een keuze te maken? Hier vind je jouw persoonlijke studieadvies of neem contact met ons op, we helpen je graag. Neem ook eens een kijkje in het Nevi Kennislab. Je vindt hier volop whitepapers, artikelen, onderzoeken, praktische tools, checklists en stappenplannen waarmee je direct aan de slag kunt.

Incompany trainingen

Alle trainingen worden ook incompany aangeboden. Volg met je team een training op jouw locatie. Incompany training biedt vele voordelen. Zo ben je niet alleen effectief de training aan het volgen, maar ben je ook nog eens bezig met teambuilding en bespaart het je reiskosten en tijd. Kijk hier voor meer informatie over onze incompany trainingen.

Tools

InkoopJurisprudent Tool

Juridische uitspraken toepassen in jouw inkooppraktijk?

Deze praktische tool wijst de weg door de jurisprudentie op het gebied van het aanbestedingsrecht.

Public Sustainability Program

Zeker weten.... dat je werkelijk duurzaam inkoopt!

Met dit online platform verduurzamen lokale en centrale overheidsorganisaties hun beleid, inkoop en diensten.

Zakboek Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet toepassen? Zo doe je dat!

De structuur van deze tool zorgt ervoor dat je razendsnel je weg vindt door alle relevante wetten en richtlijnen. Wat voor jouw situatie niet 

Opleidingen

Nevi 1

Duur: 1 jaar

Opleidingsprijs: € 4.781,00 (excl. btw) *
*Afhankelijk van members/non-members

Trainingen

Aanbesteden van ICT

Nevi geeft je in deze training praktische handvatten voor werkbare selectie- en gunningscriteria bij IT-aanbestedingen.

Aanbestedingswet - Basis

Tijdens onze training Aanbestedingswet – basis leer je succesvol aanbesteden volgens de Aanbestedingswet 2016. 

Aanbestedingswet Groene Stip

In deze training ga je dieper in op hoe je de groene stip kunt organiseren. Je leert welke stakeholders je moet betrekken en over welke onderwerpen een besluit moet worden genomen voor een goede

NIEUW

Aanbestedingswet Refresher

In deze training herontdek je de grenzen van de Aanbestedingswet. In aanvulling op je ervaring krijg je een refresher over correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. 

NIEUW

Absolute beoordelingsmodellen opstellen

In de training Absolute beoordelingsmodellen opstellen leer je wanneer je welke gunningsmethoden en absolute scoremethoden het beste toe kunt passen. Meld je aan!

NIEUW

Artificial Intelligence voor Inkoop

De impact van Artificial Intelligence op inkoopprocessen en de rol van inkoopprofessionals. Gaat de inkooprobot ons vervangen?

Basisaspecten van inkoop

Dé 2-daagse training van Nevi om je basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt bij het inkoopproces te vergroten. *Fysieke training indien mogelijk, anders wordt deze training online

Best Value & het juridisch kader

In deze workshop leer je Best Value Procurement (BVP) toepassen binnen het juridisch kader.

Best Value Procurement - B certificering (publiek)

De filosofie en methodiek van Best Value staan centraal in deze training. Er is speciale aandacht voor de Best Value aanpak binnen het (Europees) aanbestedingsrecht.

Categoriemanagement

Wil je alles leren over de levenscyclus van een product of dienst? Deze training categoriemanagement voor inkopers behandelt het gehele categoriemanagementproces.

Online

Category Management E-Learning

This extensive class will teach and embed world-class category management content.

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

Deze training geeft gemeenten grip op de contracten die vanuit sociaal domein met de markt zijn afgesloten. In 2 dagen leer je alles over contractmanagement in het sociaal domein.

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

In 1 dag maak je kennis met inkoop in de publieke sector. Je leert alles over de wet- en regelgeving die voor jou als niet-inkoper van belang is.

Inkopen van flexibele arbeid

Houd jij je bezig met het inkopen van flexibele arbeid? Vanaf 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een feit. Tijdens deze training worden al je vragen beantwoord!

Nieuw

Innovatiegericht Inkopen en Aanbesteden

In deze training leer je hoe je innovaties kunt inkopen en aanbesteden met de juiste procedures. Vind de vrijheden in het inkoopprocedure palet om tot innovatieve oplossingen te komen. Meld je nu

Nieuw

Inrichting opdrachtgeverschap sociaal domein

In de training Inrichting opdrachtgeverschap sociaal domein ligt de focus op de strategische keuzes rondom de lokale organisatie van het sociale domein.

ISO 20400 Sustainable Procurement

De ISO 20400 training geeft je de tools om maatschappelijk verantwoord inkopen optimaal in te zetten. Je bent hierna op de hoogte van de ISO 20400-richtlijn, zodat je professioneel aan de slag

Leergang Inkopen GWW

Deze leergang behandelt alle branche specifieke facetten die komen kijken bij de inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW).

Online

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Aanbesteden

Tijdens deze online training leer je hoe je bewust en gericht 100% duurzaam inkoopt in de publieke sector. *Deze training vindt plaats via een virtual classroom.

Online

Measuring Procurement E-Learning

After taking this course, learners should be able to measure savings, cost avoidance and Value Beyond Cost Reduction, and more.

Nieuw

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

In deze 1-daagse training leer je conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden. Een uitdaging! *Fysieke training indien mogelijk, anders wordt deze training online

MSU+ 2.0

Tijdens deze training leer je alles over het MSU+ model. Je leert wat Purchasing Excellence is en hoe je deze beoordeelt.

Professioneel inkopen voor sociaal domein

De leergang Professioneel inkopen voor het sociaal domein legt het fundament dat je als inkoper of contractmanager nodig hebt om op professionele wijze je werk te kunnen doen in de context van het

Nieuw

Sociaal domein en de inkoopprocedures

In de training Sociaal domein en de inkoopprocedures ligt de focus op de inkoopprocedures voor het inkopen van sociale diensten (inclusief open house procedure) en de aanbestedingsregels. 

Online

Sourcing Advanced Level E-Learning

After taking this course, learners should be able to manage and effectively perform a sourcing process. 

Online

Stakeholder Management E-Learning

You will learn about how to sell procurement as a business partner, what is stakeholder management and how to challenge specifications of stakeholders.

NIEUW

Stakeholdermanagement

Succesvol zijn door goed met je organisatie en je (keten)partners te verbinden. Je leert het tijdens de training Stakeholder management.

Strategisch Onderhandelen en Dealmaking

Vanuit een systemische visie neem je de regie over je onderhandelingen.

Nieuw

Uitvoeren Meervoudig Onderhandse Procedure

Zou je graag enkele concrete casussen willen oefenen en bespreken? Tijdens deze praktijkdag worden de 4 meest voorkomende meervoudig onderhandse aanbestedingen behandeld.

Vragen of studieadvies?

Bel (088) 33 00 700 tussen 8.00 en 17.30 uur of mail ons.

Liever persoonlijk opleidingsadvies? Stuur een e-mail voor een afspraak bij ons op kantoor.

Wij helpen je graag!