0
Opleidingen

Toelatingsprocedure Nevi 2

Voor inkopers met een hbo- of wo-diploma, die niet van plan zijn om het Nevi 1 diploma te halen en momenteel minimaal 1 jaar werkzaam zijn in een relevante inkoopfunctie.

Om toegelaten te worden tot de toelatingsprocedure dien je te voldoen aan de volgende eisen:

  • Behaald erkend Nederlands hbo- en/of wo-diploma - hiervoor geldt geen geldigheidsduur. Zie ‘Hoe start ik het toelatingsproces’ voor diplomavereisten. 
  • Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in een relevante inkoopfunctie* direct voorafgaand aan het verzoek voor deelname aan de toelatingsprocedure.

*) relevante inkoopfunctie: Uit de huidige functie- en taakomschrijving moet aantoonbaar zijn dat:

  • Inkopen de hoofdactiviteit van de functie is
  • Privaat: in functieomschrijving moet duidelijk af te leiden zijn dat kandidaat minimaal het uitvoeren van een standaard inkoopproces voor een niet complexe productgroep als taakstelling heeft
  • Publiek: in functieomschrijving moet duidelijk af te leiden zijn dat kandidaat minimaal het uitvoeren van een meervoudig onderhandse aanbesteding als taakstelling heeft
Toelatingsprocedure Nevi 2 Privaat
Toelatingsprocedure Nevi 2 Publiek

Praktische informatie

Hoe start ik het toelatingsproces?

Je kunt je via de link onderaan de pagina voor de toelatingsprocedure aanmelden. Je ontvangt vervolgens een email van ons met het verzoek om enkele documenten naar ons te sturen, zodat wij kunnen beoordelen of je voldoet aan de toelatingseisen.

Wat hebben wij nodig?

Kopie van je huidige functie- en taakomschrijving, ondertekend door je leidinggevende met een stempel van je organisatie of op briefpapier van je organisatie

Een gewaarmerkte kopie van je Nederlandse HBO/WO diploma met cijferlijst of uittreksel uit het DUO register

Programma

Het programma bestaat voor een groot deel uit zelfstudie (ca 60-80 uur) op basis waarvan je je de studiestof eigen dient te maken. Er zijn twee klassikale contactdagen waarbij je de mogelijkheid hebt om vragen te stellen.

In het planningsoverzicht staan twee data:

  • Contactdag 1: Inkoopproces deel 1
  • Contactdag 2: Inkoopproces deel 2 en Bedrijfseconomische aspecten

Online toetsing en inzage

Het programma wordt afgerond met een online toets op een door jou gekozen moment op een door jou geselecteerde toetslocatie. Er zijn toetslocaties door het hele land. Lees meer over online toetsing en inzage.

Na de laatste contactdag heb je 3 maanden de tijd om de toelatingstoets te halen. Als je niet in een keer slaagt, heb je binnen deze termijn één herkansingsmogelijkheid. 

Let op! De toelatingstoets leidt niet tot het diploma Nevi 1 of certificaten of vrijstellingen voor modules uit Nevi vakopleidingen.

Geldigheidsduur toelatingstoets

Een met goed gevolg afgelegde toelatingstoets biedt je de mogelijkheid om gedurende 12 maanden in te stromen in de opleiding Nevi 2 Privaat of Publiek. Na deze 12 maanden vervalt deze mogelijkheid.

Toelatingsprocedure Nevi 2

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren