Nevi
0

Categoriemanagement

Bij categoriemanagement draait het om het strategisch inkopen van productpakketten en de samenwerking die daarbij komt kijken.

Volg een opleiding of training categoriemanagement

Leer alles over categoriemanagement

Categoriemanagement is, kort gezegd, het bundelen van inkoop. Je verdeelt de in te kopen producten over categorieën, die zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Onder categorie wordt verstaan: het geheel van onderling logisch samenhangende goederen en/of diensten. Door kennis en deskundigheid per categorie te bundelen kun je een consistenter (aanbestedings)beleid voeren en ga je voor maximale winst. 


Bij categoriemanagement draait het om het strategisch inkopen van productpakketten en de samenwerking die daarbij komt kijken. In de praktijk wordt vooral gekeken naar het assortiment van de desbetreffende categorie en de daarbij behorende aanbiedingen. Categoriemanagement staat onder vele namen bekend: Commodity strategy development, Category management, Category strategy plan, Categorie aanpak, enzovoort. Wat deze veelvoud aan benamingen in ieder geval duidelijk maakt: categoriemanagement leeft!

Voordelen van categoriemanagement

  • Strategische mogelijkheden: middels een categorieplan wordt duidelijk wat de doelstellingen zijn en hoe deze behaald kunnen worden. Dit biedt de kans om nóg strategischer in te kopen.  
  • Efficiëntie: door samenwerking met alle belanghebbende in een categorieteam, kunnen er duidelijke afspraken vastgesteld worden (bijvoorbeeld hoe informatie en kennis gedeeld wordt). Hiermee kan veel tijd bespaard worden. 
  • Kostenbesparing: door de inkoop te bundelen en dus gezamenlijk in te kopen kan er bespaard worden op geld. 
  • Inzicht: dankzij categoriemanagement krijg je meer inzicht in o.a. de uitgaven, administratie, maar ook in de markt. 
Lees meer Lees minder

Categoriemanagement

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen