Nevi
0
Nieuws

Engelse vertaling Gids Proportionaliteit

Nieuws 20 mei 2019

De ‘Proportionality Guide’ is gratis te downloaden.

Aanbestedende diensten moeten het beginsel van proportionaliteit hanteren. De Gids Proportionaliteit geeft hier invulling aan. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. De gids is een verplicht te volgen richtsnoer en heeft zich in de Nederlandse praktijk als nuttig bewezen en kan ook voor aanbestedende diensten in andere landen een praktisch hulpmiddel zijn. De gids is daarom nu in het Engels vertaald door het Instituut voor Bouwrecht. Gratis download


In de Gids Proportionaliteit worden voorschriften en adviezen gegeven voor het gehele inkoopproces. Bijvoorbeeld over de te volgen procedure en geschiktheidseisen. Afwijkingen van met name de voorschriften moeten gemotiveerd worden. De ‘Proportionality Guide’ is gratis te downloadenLees ook: Aanpassingen Gids Proportionaliteit


Naar de Nederlandse editie van de Gids Proportionaliteit


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren