Aanpassingen Gids Proportionaliteit?

31 Januari 2017

Op 26 januari 2017 heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer ingelicht over zijn voornemen om een nieuwe procedure in te stellen voor het wijzigen van de Gids proportionaliteit. Om de betrokkenheid van bedrijfsleven en aanbestedende diensten bij de Gids te formaliseren en voor de toekomst te garanderen, is de minister voornemens om een adviescommissie voor de Gids in te stellen. De minister is voornemens om een adviescommissie voor de Gids in te stellen in plaats van de schrijfgroep. Voorgenomen wijzigingen van de Gids zullen aan de adviescommissie worden voorgelegd. 

Lees hier de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer