Nevi
0
Nieuws

Circulair organiseren na Corona

Artikel 2 minuten augustus 2020

Zouden we deze bizarre corona tijd als positieve kans kunnen zien. Om vanuit inkoop bij te dragen aan een nieuwe circulaire economie. Het nieuwe normaal. Erik van Assen, manager innovatie en tools bij Nevi, geeft zijn visie op de toekomst.

Erik van Assen

Erik van Assen

Strateeg met executiekracht | Programmamanagement | Onderhandelen met AI | Duurzaamheid, Innovatie & Technologie

Aedes

Bekijk op LinkedIn

De afgelopen jaren hebben we met circulair inkopen ons voornamelijk gericht op het doen van pilots en het inbedden van circulaire aspecten in bestaande inkoopprocessen; door circulaire criteria in offerte vergelijkingen een plek te geven, uitvinden welke procedure het beste past, hoe contracteren we circulair en monitoren we dat en hoe krijg ik mijn inkooporganisatie ook mee. En vergis je niet hiermee hebben we zeker vooruitgang geboekt.

Toch wil ik een lans breken. Zouden we deze bizarre corona tijd als positieve kans kunnen zien. Om vanuit inkoop bij te dragen aan een nieuwe circulaire economie. Het nieuwe normaal. Er zijn namelijk zeker positieve ontwikkelingen waargenomen, zoals andere vormen van samenwerking tussen organisaties onderling, hun leveranciers en zelfs concurrenten. 

Inkoop kan onze organisatie weerbaarder maken in een nieuwe economie die steeds meer VUCA is (volatiele, uncertain, complex, ambiguity). We zullen ons steeds meer moeten richten op blijvende onzekerheden en ons hierop kunnen aanpassen. Maar we moeten dan stoppen met inkopen (op kosten) zoals we dat nu doen. De nadruk voor inkoop ligt op de balans tussen waarde, risico en kosten. We moeten ons de vraag stellen, hoe kan inkoop bijdrage aan het concurrerend/ toekomstgericht vermogen van organisaties? Het gaat dan om ketensamenwerking gericht op impact en transparantie. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt gelet op duurzaamheid, voorkomen van afval en verminderen van het gebruik gevaarlijke stoffen, of geopolitiek vanwege toegang tot grondstoffen is dit van belang. Maar juist ook vanuit het strategisch en financieel belang voor jouw organisatie. 

Regionale sourcing strategieën, versterking van de samenwerking met (kern)leveranciers, vergoten van de flexibiliteit in processen en ketens gestoeld op heldere data. Dat is het nieuwe normaal voo rinkoop. De komende periode zal wat mij betreft extra leerzaam worden, hoe deze logische maatregelen om te zetten in soms fundamentele keuzes en te durven kiezen voor de lange termijn, zodat je echt waarde (flexibiliteit, efficiency, oplossingen, innovaties, zero emissies) weet te creëren voor jouw organisatie in een circulaire economie? Dit vraagt zaken als sturingsdata, transparante en circulaire ketens, interne en beter nog externe alignment, maar bovenal verandergerichtheid en leiderschap. Kortom, een uitdagende rol als change agents bij het circulair organiseren van jouw organisatie.

Erik van Assen, manager Tools

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen