Nevi
0
Nieuws

Blog Theo van der Linden

Artikel 2 minuten januari 2021

Over het boekje ‘contact boven contract’.

Ik heb indertijd met veel plezier een bijdrage geleverd aan het boekje ‘contact boven contract’. Het enthousiasme van met name Eelco Koolhaas werkte aanstekelijk en ik geloof nog steeds oprecht in aanbesteden als middel tot het bestrijden van vriendjespolitiek en favoritisme. 

Ik vind echter ook dat je niet mag verwachten dat een zo’n boekje de problemen oplost waar we in Nederland mee worstelen. Dat is een geleidelijk proces waarbij we ook af en toe om moeten kijken. Ik vind dat er in de afgelopen 23 jaar heel veel verbeterd is. Aanbesteden staat op de kaart en dat gaat de komende jaren alleen nog maar toenemen. 

In het boekje ‘contact boven contract’ vind je heel veel tegengestelde meningen. Dat is leuk om te lezen, maar het zou een veel grotere rol moeten spelen in een publiek debat over aanbesteden. Wat ik mis in ‘aanbestedingsland’ zijn pittige discussies. Heel soms zijn er wat kleine meningsverschilletjes die op linkedin uitgevochten worden, maar het blijft altijd gematigd, oppervlakkig en hierdoor een beetje saai. 

Ik geloof niet in goeroes en briljante oplossingen. Ik geloof in hard werken en goed nadenken. Een aanjager gaat het aanbesteden niet verbeteren, dat moeten wij allemaal samen doen. Een aanjager moet niet denken dat hij of zij iets kan oplossen, hij of zij moet zaadjes planten en waar nodig olie op het vuur gooien. 

In de plannen van Matthijs Huizing, de eerste aanjager, was veel plaats voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijfsleven en overheid. Ik vond dat geweldig. Naar mijn mening zou dat nog veel verder moeten gaan en zou iedere inkoper minimaal twee maanden op de tenderdesk van een groot bedrijf moeten werken, om erachter te komen wat er allemaal aangericht wordt door een slecht geformuleerd bestek en onduidelijke nietszeggende antwoorden op vragen. Maar ook die bidmanager zou eens twee maanden mee moeten draaien bij de inkoopafdeling van een grote gemeente, om te merken welke politieke, organisatorische en ambtelijke belangen er meespelen. 

‘Contact boven contract’ is een prima begin voor dit soort discussies en ideeën. De schrijvers vertegenwoordigen vrijwel alle stromingen in ‘aanbestedingsland’. Lees het boekje nog eens door en geef op de platforms die je ten dienste staan eens ongezouten je mening over iets wat je stoort of juist bekoort. 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren