Nevi
0
Nieuws

Ruud Plu benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter Nevi

Nieuws 29 september 2023

Op voordracht van het Bestuur heeft de ledenraad van Nevi vanmiddag ingestemd met de benoeming van Ruud Plu als nieuwe bestuursvoorzitter van Nevi per 1 december 2023.

De benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter bij Nevi geldt voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal twee jaar. Ruud Plu volgt de huidige Nevi bestuursvoorzitter Siep Eilander op, die na zes jaar niet meer herbenoembaar is.

“Bestuursvoorzitter van Nevi, dat was ik echt met enorm veel plezier. Nevi heeft met veel veerkracht de uitdagingen van de Corona-jaren bijzonder goed doorstaan. De strategie Nevi Next is een koers naar een toekomstbestendige vereniging die inkoop op een hoger plan brengt voor individuen, organisaties en de maatschappij.
Gelet op zijn  ervaring, achtergrond en persoon is Ruud de juiste persoon om Nevi als vereniging en organisatie zich verder te laten ontwikkelen. Ik feliciteer hem van harte met zijn nieuwe rol als bestuursvoorzitter en wens hem succes en net zoveel plezier als ik heb beleefd.” zegt Siep Eilander. 

De kracht van inkoop
Ruud Plu heeft een brede achtergrond in zowel inkoop, consultancy en bestuur. Hij is momenteel  directeur/bestuurder van Intrakoop, de co√∂peratie op het gebied van inkoop voor zorginstellingen. In vorige rollen is Ruud onder andere 20 jaar werkzaam geweest bij Significant als consultant maar ook als partner en mede-eigenaar. Vanuit die rollen heeft hij zich ingezet voor samenwerking tussen organisaties en leveranciers en (inkoop)verbeterprogramma’s, met name in de zorg.
“Ik heb Nevi altijd al een warm hart toegedragen en was al erg gecharmeerd van de koers die de Nevi de afgelopen tijd is gaan varen. Niet alleen op papier met Nevi Next 2024 maar ook in de praktijk. Vanuit mijn huidige rol bij Intrakoop zie ik veel parallellen die zowel Nevi als Intrakoop doormaken. Onze toekomst is de verbinding met onze leden en vakgenoten. Daar dient onze strategie op te zijn afgestemd, net als de organisatie die deze strategie uitdraagt." zegt Ruud Plu, directeur/bestuurder Intrakoop.

Over het bestuur
Het bestuur van Nevi bepaalt de doelen en strategische kaders en legt verantwoording af aan de ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van Nevi. Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden. Naast de bestuursvoorzitter zijn dat: Guido Boer - vice voorzitter en penningmeester, Yvonne Kennis – secretaris en portefeuille Netwerk. Mirjam Kibbeling – behartigt de portefeuille onderwijs & onderzoek en Ruud Olthoff en Maarten Nanne doen dat voor marketing en communicatie.

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen