Nevi
0
Nieuws

Waarom Nevi Contractmanagementdag?

Nieuws 4 minuten 31 maart 2022

Tijden veranderen en elke tijd brengt zijn uitdagingen mee. Zo ook voor contractmanagement.

Nevi Contractmanagementdag 2022, op 14 april is het weer zover. Hoe is dit jaarlijks terugkerend evenement eigenlijk ontstaan? En met welk doel? Dit event kent zijn oorsprong al in 2012 en in 2013 hebben kennispartner Crics en Nevi hun krachten gebundeld en zijn de Nevi Contractmanagementdag gestart. Destijds omdat de aandacht voor contractmanagement snel steeg en er bij veel organisaties, zowel privaat als publiek, nog veel te winnen viel op dat gebied. Nu, 9 jaar later is dit thema veel beter verankerd in organisaties, maar staan we tegelijkertijd ook voor nieuwe uitdagingen zoals digitalisering, flexibiliteit van contracten en verschillende samenwerkingsverbanden. Een zinvol, niet onbelangrijk doel is netwerken, vakgenoten ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Nog genoeg werk aan de winkel dus!

We vroegen een aantal betrokkenen naar hun rol en kijk op het congres en op contractmanagement. Lees hieronder waarom jij de Nevi Contractmanagementdag niet mag missen, wat de trends en ontwikkelingen op dit gebied zijn en wanneer het event voor hen geslaagd is.
 

Toen en nu

Hans Hopmans is keynote speaker op 14 april en werkt als zelfstandig adviseur, trainer en coach. Hij is gespecialiseerd in strategisch onderhandelen en prestatie coaching. “Een groot verschil met toen ik begon in de contractmanagement en nu is dat het destijds vooral administratief gericht was met focus op looptijd. Nu gaat het om value for money, riskmanagement en cost control. Dat alles in bewustwording van vuca (vertaald: volaliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit).”

“Contractmanagement is steeds meer aanwezig in verschillende organisaties en sectoren. Wat dat betreft zijn en er nog heel veel mogelijkheden om dit verder te brengen,” duidt Johnny Fung, senior Contractmanager Projects & Assets bij Schiphol en tevens host van één van de verdiepingssessies. “En contractmanagement is meer dan alleen een zwart-wit benadering van het contract. Als contractmanager moet je ook kunnen focussen op de zachte kant van een contract en oog hebben voor de samenwerking.” 

Trends en ontwikkelingen

Hans is al tientallen jaren lid van Nevi en host regelmatig de training Strategisch Onderhandelen. Hij ziet de ontwikkelingen die gaande zijn: “Bedrijven en overheden willen een accurate verplichtingenadministratie, inclusief contracten-administratie, van waaruit ze ‘value for money’ en risicobeheersing beter op orde willen hebben. Ik verwacht dat binnen afzienbare tijd een organisatie geen accountantsverklaring meer zal krijgen als ze haar contractmanagement niet op orde heeft”. 

Vincent Brouwer is partner van de Nevi Contractmanagementdag en medeoprichter en eigenaar van AddVueConnect en heeft de Nevi opleidingscyclus doorlopen; Nevi 1, Nevi 2 en (toen nog) ISFAH. Vanaf die tijd is hij lid gebleven, ook in zijn huidige rol. “Er spelen op dit moment heel veel zaken binnen contractmanagement. De meest actuele is natuurlijk de vreselijke oorlog in Oekraïne en de disruptieve gevolgen voor supply chains. Het kan niet anders of veel contractmanagers zullen in hun dagelijkse werkzaamheden de gevolgen daarvan ondervinden en zullen op zoek moeten naar oplossingen. Dat is een enorme uitdaging. Anderzijds zie ik ook dat het vakgebied vergaand moet professionaliseren als gevolg van verdere verdieping van ketens, de snelle technologische ontwikkelingen en de enorme groei in de hoeveelheid data die op ons afkomt als gevolg van Industry 4.0.”


'Maak gebruik van de aanwezigheid van je vakgenoten'


“Er wordt binnen contractmanagement steeds meer automatiseringstooling toegepast, waarmee we op efficiëntere wijze contracten en overeenkomsten kunnen beheren, ondertekenen en analyses kunnen uitvoeren. Qua inhoud zien we dat duurzaamheid, partnerschap en relaties ook steeds belangrijker worden,” zegt Johnny. 

Vincent vult aan: “Daar komt bij dat de accountants en rekenkamers steeds meer eisen stellen aan compliancy, aan de rechtmatigheids- en doelmatigheidsvereisten van contracten. Dit, en nog veel meer, zorgt ervoor dat het managen van contracten en leveranciers een core competence wordt voor organisaties. De contractmanager speelt hierin een belangrijke rol.”

Hierom mag je de Nevi Contractmanagementdag niet missen

Dit evenement is ook bij uitstek geschikt om te netwerken. “Mijn advies is dan ook: maak gebruik van de aanwezigheid van je vakgenoten. Ga in gesprek en verken de problemen waar je in jouw praktijk tegenaan loopt. Door informatie en ervaringen te delen, ontstaat ruimte voor verbeteringen. Dat maakt ons vakgebied ook zo mooi”, aldus Vincent. Hans vult aan: “Kom naar de Contractmanagementdag omdat jij nieuwe ideeën kunt ophalen rondom contractmanagement. De vernieuwing ligt hier voor het oprapen!”

Annemiek Westerop gaat voor het eerst naar de Contractmanagementdag als introducee met een collega. Bij Achmea werkte ze eerst voor het senior management en rolde medio 2018 in het contractbeheervak waarnaast ze intussen ook uitbestedingscoördinator is. Enthousiast vertelt ze: “Wat ik verwacht van de dag? Ik ga er open in, inspirerende kennissessies en sprekers en veel informatie ontvangen vanuit het vak, van andere mensen horen. Mijn vak wordt alleen maar interessanter!”

“Hoe mooi is het dat er een dag wordt georganiseerd waar contractmanagement centraal staat en waar we kennis delen met elkaar. Samen een stap vooruit willen maken en gelijktijdig je netwerk vergroten,” enthousiasmeert Johnny.

Geslaagd event

Ze zijn het er over eens, de Contractmanagementdag is geslaagd als bezoekers tevreden naar huis gaan en we contractmanagement weten te positioneren als concept binnen prestatiegericht samenwerken en waarde creëren in de keten door gebruik te maken van slimme technologie. 

TIP van Hans: “Stap niet in de valkuil om contractmanagement in te zetten om de leverancier te gaan managen. Een leverancier moet vooral zichzelf managen. Als jij de leverancier gaat managen dan wordt hij slechts volgzaam en denklui”.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen