Nevi
0

Verdiepingssessies

Bekijk hieronder de 14 verdiepingssessies die gedurende de hele dag aangeboden worden. Rond 31 maart ontvang je een korte enquête met daarin onder andere het verzoek je 3 voorkeurssessies aan te geven. Je keuze wordt vermeld op je badge die je bij binnenkomst ontvangt.

Bekijk hieronder de indeling en de individuele verdiepingssessies van onze enthousiaste hosts en partners! Let op: 7 Verdiepingssessies worden tweemaal aangeboden. 


Karin Andela, BOOZZT | SCARF'ing van binnen naar buiten

Waar zit de echte winst voor goed contract- en leveranciersmanagement? In het contact is mijn overtuiging.  In het goed managen van relaties is nog zoveel winst te behalen! Wist je dat in de meeste conflicten er eigenlijk sprake is van 'onderliggend contact-gedoe' en dat inhoud eigenlijk helemaal niet zo relevant was. Welke invloed heb jij hierop?

Over Karin

Karin heeft de nodige inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement meters gemaakt. Ze is haar inkoopcarrière gestart in 1990 als inkooptrainee bij NS. Na het inkopen van treinen maakte ze de overstap naar Leveranciersmanager bij ING. In deze organisatie, volop in ontwikkeling, ging ze op zoek naar de sleutel van verandering en kwam uit bij 'de mens'. De ontwikkeling van de professional als sleutel voor de duurzame resultaten is vanaf dat moment de rode draad in alles wat ze doet. Als HRD lead voor de ING global procurement community en maakte ze de overstap naar programmamanager en coach van jong inkooptalent, ontwikkelde de 'inkoper 2.0'. In 2013 begon ze haar eigen bedrijf BOOZZT, om zich volledig én onafhankelijk te focussen op performance en talentontwikkeling. 

BOOZZT staat voor ontwikkelen van het potentieel van de mens in de inkoopcontext, in welke rol dan ook. Strategisch personeelsadvies, workshops, ontwikkelprogramma's en coaching, alles gericht op het versterken van de performance van de professional die maximale waarde voor zijn organisatie uit de markt wil halen.  Karin combineert haar passie, talenten, inkoopervaring,  en visie op de toekomst van het vak met haar coaching vaardigheden die ze continu aanscherpt t.o.v. de professionele coach standaarden van de EMCC/NOBCO. 

Zo  heeft ze bij veel organisaties al bijgedragen  aan het verzilveren van inkooppotentieel en is ze veelgevraagd coach/mentor voor professionals met groeiambitie.

Continu blijven leren is niet alleen haar advies, maar brengt ze ook zelf in de praktijk. Op dit moment volgt ze een mediationopleiding.

Lees meer Lees minder

Klaas Stek, Universiteit Twente | Inspire, Connect, Develop with Creativity

In teams en in een relatie die contractmanagers hebben met hun business partner staat waardecreatie steeds vaker op de agenda. Creativiteit wordt vaak gepresenteerd als iets dat in teams moet opborrellen. Creatie komt echter voort uit creativiteit, een persoonlijke eigenschap. Hoe herken je je creativiteit en hoe stimuleer je die? Toekomstbestendig contractmanagement is gefocust op waardecreatie voor beide organisaties. 

Over Klaas

Dr. Klaas Stek richt zich op de competenties in innovatie-inkoop en onderscheidde kennis, professionele en persoonlijke vaardigheden en eigenschappen. Zijn focus ligt op de toepassing van een mix van professionele en persoonlijke vaardigheden in het hoger onderwijs.

Lees meer Lees minder

Wim van Eck & Peter Streefkerk, Starck BV | Het belang van contractmanagement in en op weg naar een circulaire economie

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee ook circulair inkopen vraagt de komende jaren alle aandacht en een enorme inspanning. Een belangrijke vraag waar men vaak aan voorbijgaat is welke rol contractmanagers daarbij vervullen. Zijn contractmanagers volgend of kunnen zij bij dat transitieproces de regie voeren? Bekijk de video van Peter.

Welke impact heeft circulair inkopen op het proces van contractmanagement en vice versa? Welke invloed kunnen en moeten contractmanagers uitoefenen op het circulair inkopen en aansluitend circulair gebruiken van producten of diensten? Welke competenties zijn daarvoor nodig en wat betekent dit voor de plek van contractmanagement binnen de organisatie? Op deze en andere vragen krijgen jullie een antwoord tijdens deze interactieve parallelsessie van Peter Streefkerk en Wim van Eck, adviseurs op het gebied van contractmanagement. De toekomst van contractmanagement wordt er alleen maar interessanter en uitdagender op. Zorg dat je er klaar voor bent.

Lees meer Lees minder

Achraf Talhaoui, Qando | Smart Digital Procurement

Zijn eerste sessie gaat over Smart Digital Contractmanagement. Digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel op en zetten hele bedrijfstakken en verdienmodellen op hun kop. Hoe zit het eigenlijk met de digitalisering van Contract- en Leveranciersmanagement processen? In de tweede sessie neemt Achraf je mee in de wereld van Machine Learning.  Wat is de impact van AI en Machine Learning technologie op contract- en leveranciersmanagement?  Bekijk wat Achraf erover te vertellen heeft

Kan een algoritme echt helpen bij het opstellen van een contract of het analyseren van clausules?

Over Achraf

Achraf is managing partner bij Digital Procurement adviesbureau Qando host 2 verdiepingssessies.

Lees meer Lees minder

Jeroen van de Rijt, Prowez | Relationeel contracteren

Het is een illusie om te denken dat contracten volledig dichtgetimmerd kunnen worden; het contract moet daarom juist dienen als een flexibel raamwerk. De nieuwe werkelijkheid vraagt om flexibele contracten. Geen traditionele opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie meer, maar juist een verhouding waarin de relatie en de belangen van beide partijen centraal staan.

Over Jeroen

Jeroen is consultant, trainer en auteur op het gebied van samenwerkingsgericht contracteren en de Best Value-aanpak. Hij heeft uitgebreide ervaring in zowel de publieke als de private sector. Jeroen heeft tal van publicaties geschreven over samenwerkingsgericht contracteren. Zijn laatste boek heet “Relationele Contracten, bouwen aan vertrouwen; inkoop en contractmanagement in dynamische tijden”. Hij heeft de eerste Vested IT-deal ter wereld gefaciliteerd. Jeroen wordt regelmatig gevraagd om lezingen en presentaties te geven in Europa over samenwerkingsgericht contracteren en contractmanagement. Hij is mentor voor het Noorse Direktoratet forvaltning og ikt (nu: Digitaliseringsdirektoratet) en  programmadirecteur en trainer voor Nevi. Jeroen is medeoprichter van het boutique adviesbureau Prowez/Best Value Group, Vested Certified Deal Architect en een Vested Faculty-lid van de University of Tennessee.

Lees meer Lees minder

Jeroen maas & Robert Driessen, Buynamics | Wat weet jij van het gebruik van jouw contract?

Contracten zijn gemaakt voor de gebruikers! Maar wat vinden de gebruikers ervan? Zijn ze tevreden? Is de dienst/afspraak/service conform de verwachting? Met deze wetenschap is een tussentijdse evaluatie van het contract goed mogelijk, kan er bijgestuurd worden. Graag gaan we in deze workshop in gesprek met Contractmanagers en bieden we hen handvatten om gebruikersinput te ontvangen en leveranciersbeoordeling te kunnen doen.

Marco van der Spek – Stikkelorum, Regio Gooi en Vechtstreek | 100% in stapjes van 2

Het sociaal domein staat wederom voor grote uitdagingen. Eigenlijk zijn we pas net begonnen. Marco neemt je mee op reis van de aanloop naar de start tot aan het heden met huiswerk voor de toekomst. Een interactieve sessie voor beginnende inkopers  en andere geïnteresseerden waarbij deelnemers mogen putten uit ervaringen van de huishoudelijke- tot de jeugdhulp. Bekijk de video van Marco.

Over Marco

Marco van der Spek-Stikkelorum, voor de overgang van het sociaal domein richting gemeente bedacht hij een nieuw inkoopsysteem passend bij de waarde van de zorg. Niet gedreven op basis van financiele maar van kwalitatieve concurentie. De reden: de zorg had niet enkel een inhoudelijke maar ook inkooptechnische transformatie nodig.  In de periode van aug 2013 tot feb 2022 werkte Marco als inkoopstrateeg sociaal domein. Hij is een frisse dwarsdenker met een praktische insteek. In de blauwe technocratische inkoopwereld zorgt hij regelmatig voor gepaste opschudding. Als advsieur staat hij het beste in zijn kracht tijdens onverwachte situaties. Zijn motto is net als zijn verwachting simpel en doeltreffend. Grote verwachtingen zijn met kleine stappen prima te bereiken, immers elke dag 2% winst levert in minder dan 2 maanden 100% aan resultaat op.

Lees meer Lees minder

Maud de Rochemont, Gemeente Ede | Een nieuwe dimensie binnen contractmanagement

Gemeente Ede is een groeiende, groene stad van ontmoeten en verbinden. Zij heeft eveneens veel samenwerkingsverbanden, waarbij digitale communicatie en gegevensuitwisseling (uiteraard binnen wettelijke kaders) van belang is.

De gemeente heeft een complex en dynamische ICT-systeemlandschap. 

We besteden steeds meer uit waardoor we ontwikkelen naar een regie-organisatie. Het samenspel met de leverancier wordt daarom steeds meer van strategisch belang. Dat maakt dat leveranciers- en contractmanagement eveneens van strategisch belang wordt voor het nemen van de juiste bedrijfsvoeringbesluiten.

Over Maud

Maud is een kleine vier jaar (2018) werkzaam bij de Gemeente Ede en is Manager Beheer Infrastructuur en Applicaties, en Services. Binnen deze functie is zij verantwoordelijk voor de infrastructuur en generieke applicaties. Daarvoor heeft zij gewerkt bij de Rabobank als Categorymanager Inkoop, Manager binnen het Betalingsverkeer, en Programmamanager ICT. Voor de Rabobank was zij werkzaam als consultant bij Compendium.

Lees meer Lees minder

Fleur Brockhus, Schrijver en docent beroepsethiek | Beroepsethiek

Bij ethiek draait het niet alleen om de regels, om zwart/wit, maar om de gedachte erachter. Ethiek nodigt uit om het grijze gebied te onderzoeken. Dat vergt moed, want het is comfortabel om vast te houden aan regels, aan hoe zaken horen te gaan. Het is dapper om verder te kijken dan de kantoorcultuur, om te reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s. Je niet te verschuilen achter de letters van de wet en gewoonte, maar te varen op je eigen morele kompas.

Schrijver, spreker en docent beroepsethiek Fleur Brockhus nodigt de deelnemers uit om te reflecteren aan de hand van een ethisch dilemma.

Over Fleur

Fleur Brockhus is  schrijver van o.a. De urenfabriek, De Inspiratiepraktijk en Mest voor de werkvloer. Ook is zij universitair docent beroepsethiek, spreker en podcasthost. Met haar workshops Werkgeluk bij bedrijven, inspiratiewandelingen, podcast Langzaam zullen we leven en colleges aan de UvA nodigt Fleur mensen uit om te reflecteren en hun eigen weg te kiezen.

Lees meer Lees minder

Dominique van der Sar, Mercedes Benz Dealer Bedrijven | Mercedes-Benz Dealer Bedrijven in Control

Al in 2015 heeft Mercedes-Benz Dealer Bedrijven de eerste stappen gezet voor contractbeheer/contractmanagement. Aanleiding hiervoor was de wens om in control te zijn. Maar makkelijk is het allemaal niet. Het behelst namelijk veel meer dan alleen maar opslag van documenten. De organisatie moet er ook klaar voor zijn. En iedereen binnen de organisatie moet weten welke rol en verantwoordelijkheid ze hebben in dit proces. 

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven neemt je mee in dit intrigerende en complexe interne proces. Niet alleen zal duidelijk worden hoe ze dir proces hebben ingericht, ook zullen ze inzicht geven in de vervolgstappen die nu staan gepland om de organisatie de komende jaren nog verder te professionaliseren.

Over Dominique

Dominique is tijdens haar opleiding Facility management aan de Haagse Hogeschool gestart bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven in de functie van facility medewerker. Na het afronden van Nevi 1, zijn er gedurende de jaren steeds meer inkoopopdrachten op haar bureau beland en merkte zij dat daar haar passie zat. 

Dominique is inkoper en bijna alle non-productives vallen onder haar verantwoording. Voldoening haalt zij uit de diversiteit rondom de inkoop, omdat naast het starten van nieuwe trajecten ook contractbeheer en de implementatie onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. Ze is uiteindelijk verantwoordelijk voor het hele traject. Het begint bij de inventarisatie van behoeftes, opstellen PVE, selectie potentiele leveranciers, onderhandeltrajecten en implementatie. Vervolgens ook het monitoren van de leveranciersprestatie op kwalitatieve en kwantitatieve elementen.

Er zijn de afgelopen jaren veel meters gemaakt om de inkoop en het contractbeheer te professionaliseren. De expertises analyseren, structuur aanbrengen en plannen sluiten hier goed op aan. De basis staat en het doorontwikkelen naar een hoger niveau is in volle gang!

Lees meer Lees minder

Willem Wiggers, WeAgree | Derde-generatie CLM: onverwachte inzichten uit dynamischer contractdata

Contractenbeheerapplicaties (CLM) worden steeds krachtiger en intuïtiever, en zijn steeds sneller te implementeren. Niet alleen geeft dat diepergaand inzicht in contractuele verplichtingen, maar ook in de effectiviteit van contracteerprocessen. Veel data die nogal onzinnig lijken, leggen bij nader inzien knelpunten in interne processen bloot.

Veel verplichtingen die voorheen nogal losjes werden toegezegd, zijn steeds makkelijker zó te registreren dat ze niet uit zicht verdwijnen. Visualisaties van contractdata maken dat gortdroge cijfers gamificatie ondersteunen en bedrijfsprocessen versnellen. Met als paradox dat de werkdruk afneemt en het volume aan werk toeneemt.

Was contractenbeheer in de oudere CLMs vaak beperkt tot basisdata, bij derde-generatie CLM is zo'n beperking c.q. inflexibiliteit niet meer nodig. Waar oudere CLMs tijdrovende, complexe implementaties behelsden, is dat met derde-generatie end-to-end contractapplicaties geschiedenis. Gebruik van AI verbetert dat, en tegelijkertijd wordt contractenwerk samenwerken. Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden schetst Willem Wiggers een toekomstvisie op contracteren en contractenbeheer.

Over Willem

Willem is voormalig advocaat (Allen & Overy), was voorheen interim bedrijfsjurist (Philips, DSM, NXP) en consultant van de Verenigde Naties, en deed rechtsvergelijkend promotieonderzoek naar Internationale joint ventures. 

Willem is sinds 2006 algemeen directeur van WeAgree, influencer van zijn LinkedIn-groep Drafting contracts (55.000+ leden), en bestuurslid van de GTCI (Groupe de travail contrats internationaux), een internationale werkgroep opgericht in 1975, van ca. 200 hoogleraren, bedrijfsjuristen en advocaten op het gebied van de internationale contractenpraktijk.

Lees meer Lees minder

Rob Salemink, Provare  | Contractmanagement: Wat heeft dat er nou weer mee te maken?

Motivatie is belangrijk om zaken voor elkaar te krijgen. Inspirerende doelen helpen daarbij. Stel je voor dat je contractmanagement op de kaart hebt gezet! 

Na deze sessie heb je een indruk hoe je op een andere manier de eerste stappen kunt zetten om contractmanagement op de kaart te zetten. 

Het gaat over de voorbereiding, het afstemmen en het duidelijk maken van je missie. Met de matrix breng je de route naar contractmanagement in kaart. Je maakt je waarom duidelijk. Waarom doe je het überhaupt? Wat komt er bij kijken?

Over Rob

Al meer dan 30 jaar houdt Rob zich bezig met het optimaliseren van inkooporganisaties. De rode draad; Integrale groei en ontwikkeling van Medewerker, Technologie en Organisatie.

Als Interim Manager zorgt hij voor duurzame (en blijvende) verandering. Medewerkers voelen zich oprecht uitgedaagd. Het beste uit jezelf en de ander halen. Effectief samenwerken als basis voor rendement. Hiervoor was Rob onder andere Projectmanager Lokaal, sociaal en duurzaam inkopen bij de Gemeente Arnhem, Procurement Manager bij Twence afval energie centrale, Supply Chain Director voor Benchmark Electronics en werkzaam voor onder meer Weir Minerals en de Belastingdienst.

Op dit moment is Rob Projectmanager Inkoop, aanbesteding en contractmanagement bij Gemeente Stichtse Vecht. De opdracht is het totale inkoop en aanbestedingsproces verder te professionaliseren. De afgelopen jaren is er al behoorlijk geïnvesteerd in het professionaliseren van de inkoopfunctie. De gemeente wil verder en de transitie mag worden versneld. De gemeente wil haar beleid herijken, de spelregels en uitgangspunten van het proces vaststellen en borgen in de organisatie. De ambitie is om verder te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau. 

Als projectmanager stelt Rob een projectteam samen om vervolgens samenwerkend, in dienst van de organisatiedoelen de ambities te realiseren. Draagvlak, inzicht, overzicht, afstemming & samenwerken zijn de ingrediënten om tot resultaat te komen. Samenwerkend samenwerken realiseren we doelen!

Lees meer Lees minder

Johnny Fung, Schiphol | Model samenwerking in contractmanagement

Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop contactmanagement binnen Schiphol is georganiseerd met de Main Contracts in het business area van Schiphol Projects. Als contractmanager bij Schiphol besteedt je enerzijds tijd aan de Main Contracts en anderzijds aan projecten buiten de Main Contracts. In beide gevallen is samenwerking van groot belang in het behalen van de doelstellingen.

Een voorbeeld hiervan is het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (fase 1a), wat een omvangrijk portfolio is bestaande uit verschillende werkpakketten. Een van de specials was  het werkpakket "het Ontwerp en Realisatie Viaduct over de Rijksweg A4". In 2019 is Schiphol gestart met de Europese aanbesteding van dit werkpakket, een viaduct voor vliegtuigen in een complexe omgeving over Rijksweg A4 en van groot belang in het sluitend krijgen van de dubbele ring van Schiphol. 

Het project kenmerkt zich onder meer door een uitstekende samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij beide partijen haar projectdoelstellingen hebben kunnen realiseren. Johnny vertelt over hoe tijdens de aanbesteding het zaadje voor de goede samenwerking al werd gelegd en hoe tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase gezamenlijk uitdagingen zijn overwonnen. Dit project maakt onderdeel uit van een portfolio.

Over Johnny

Ik werk alweer bijna 15 jaar in het vakgebied van Inkoop en Contractmanagement, van 2008 - 2018 heb ik dat bij Rijkswaterstaat gedaan op verschillende onderhoudscontracten.

Medio 2018 ben ik dienst gekomen van Schiphol, waar ik ben begonnen met de aanbesteding van de Main Contracts van Schiphol. Na gunning ben ik de contractmanager gebleven van de landzijdige infrapercelen (CAPEX). 

In 2019 ben ik ook begonnen met de voorbereiding van het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel met de focus op het werkpakket van het Viaduct over de A4. Een prachtig project waar ik trots ben om daar aan bijgedragen te hebben.

Ik vind een goede samenwerking erg belangrijk en doe er veel voor om dit goed te houden. Ik ben daar erg open en oprecht in, what you see is what you get. En als het met een vleugje humor kan dan vind ik dat helemaal mooi.

Lees meer Lees minder

Ir. Reinold van Bruggen, Mitopics | Hindernissen en tips bij Contractmanagement in IT

IT-trajecten staan bekend om hun complexiteit en risico’s en Contractmanagement in IT lijkt en blijkt dan ook vaak lastig. Reinold is regelmatig betrokken bij zowel het inkopen, onderhandelen, contracteren en implementeren van IT, en ook wordt hij als IT-deskundige betrokken bij geschillen en mislukte IT-projecten.

Vanuit die verschillende rollen en zijn IT-kennis doorziet hij de materie en hoe IT-trajecten gemakkelijk voor Contractmanagers tot ongewenste situaties leiden. In deze interactieve sessie staat Reinold stil bij o.a. Agile, Shadow IT, PvE, IT-voorwaarden, omgaan met veranderingen, vendor lock in en waarom je IT contractmanagement misschien maar niet bij IT moet beleggen. Aan de hand van voorbeelden schetst hij de belangrijkste hindernissen en mogelijke valkuilen en geeft hij tips om tóch grip op IT te krijgen. 

Over Reinold

Reinold is senior consultant en docent en studeerde eerst Informatica en daarna Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hij benadert vraagstukken vaak vanuit een combinatie van bedrijfskundige, technische en juridische invalshoeken. Hij is al jaren actief op het gebied van contractmanagement en is tevens beëdigd informaticadeskundige.

Sinds 2001 houdt Reinold zich als senior adviseur en docent bezig met Contractmanagement, zowel als vakgebied als qua toepassing in de ICT. Vanuit Mitopics, onafhankelijk IT-adviesbureau, adviseert en begeleidt hij bij ICT-trajecten, inkoop en contractmanagement. Hij vindt het een uitdaging vanuit inkoop en contractmanagement de juiste Grip op IT te creëren.

Lees meer Lees minder
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren