Nevi
0
Nieuws

Wat heeft een inkoper aan de SDG's?

Nieuws 08 mei 2020

Sandra Pellegrom, SDG-coördinator van Nederland, legt uit.

‘Wie vaart er wel bij de grote veranderingen waar de wereld nu doorheen gaat? Kijk naar de natuur. Welke soorten overleven? Niet de sterkste, maar zij die zich het beste aanpassen. Nu zal de mens zich moeten aanpassen. De SDGs helpen daarbij,’ vertelt Sandra Pellegrom. Zij is ervoor verantwoordelijk dat Nederland aan de slag gaat met de SDGs. Inkopen is daarbij heel belangrijk. Maar dan wel maatschappelijk verantwoord. Daarom werkt ze samen met Nevi. Welke ontwikkelingen vallen haar op? Een interview.


Lees het interiew hieronder of als pdf document.

‘De voorlopers in het bedrijfsleven kijken echt hoe ze hun core business kunnen combineren met positieve impact. De focus van bijvoorbeeld DSM of Unilever is een toekomstbestendige wereld. De strategie is gebaseerd op de SDGs. Daarmee zijn ze jaar in jaar uit succesvol. Voor overheid, zorg en onderwijs werkt dat precies zo. Ook hun koplopers zijn al volop bezig. Ruim een kwart van de gemeenten is met de SDGs aan de slag. Scholen pakken het op, als organisatie, maar ook in hun lessen. Veel bedrijven, van bepaalde multinationals tot MKB, willen een betere wereld. Het CBS, MVO Nederland en bedrijven als PWC meten hoe goed Nederland het doet. Ook ten opzichte van andere landen, want het is wereldwijd.’
Nederland staat op de negende plaats van de internationale SDG-ranglijst.
‘Natuurlijk is het mooi om wereldwijd gezien een goede score te krijgen. Maar vergelijkbare landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken…) doen het beter. We moeten dus wel scherp blijven.’Wat is een stap die zowel overheid als bedrijfsleven kunnen zetten om hoger te komen?
‘Maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarmee kan je zo veel bereiken. Inkopers kunnen een grote bijdrage leveren aan de vernieuwing op allerlei terreinen: ecologisch, inclusief, goed werkgeverschap… En dat heeft meteen impact. Daarom ben ik ook blij met de nieuwe Rijksbrede strategie Inkopen met Impact.’Nog niet iedereen ziet die rol van inkoop. 
‘Daarom is het zo belangrijk dat we samenwerken met Nevi. Hun leden bij bedrijfsleven en overheid zijn van groot belang om de transitie, waar we met zijn allen voor staan, te laten slagen. En om inkopers te helpen op dat pad, kan Nevi uiteraard instrumenten ontwikkelen vanuit alle kennis die daar in huis is. Karin van IJsselmuide is hiervoor benaderd, ook vanwege haar personality. Zij kan partijen bij elkaar brengen. Enthousiasmeren. En vervolgens vertalen naar concrete acties. Bovendien: inkoop valt onder SDG 12, Consumptie & Productie. Dat is een “vliegwiel-SDG”. Je kunt er veel andere SDGs mee halen. Elke SDG heeft een aanjager. Karin is dat voor SDG 12. Vanuit het ministerie zijn we erg blij dat Nevi haar de ruimte geeft daarvoor.’Hoeveel mensen op en rond het ministerie werken hier aan? En met welke middelen? 
‘Bij SDG Nederland werken zes mensen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken drie fte. Dan natuurlijk de 17 aanjagers van de SDG’s, maar die doen dat naast hun gewone werk. En budgetten zijn er nauwelijks.’Je hoort vaak: wie er geen budget voor vrijmaakt, gelooft er niet echt in. 
‘Die redenering ken ik. Toch leeft hier een ander idee, namelijk wat ik al over DSM vertelde: maak van de SDGs een vast onderdeel van de reguliere business en de normale begroting. Dus geen apart budget. Het begint met bewustwording. Waarschijnlijk doe je al dingen die SDG-gerelateerd zijn. Zie dat. Benoem die dingen ook zo en bouw van daaruit verder. Als je meer slagkracht nodig hebt, wellicht meer budget, zoek dan partners. Ook dat is typerend voor de SDG-gedachte.’Mensen die elkaar opzoeken en vinden, dat vergt ook een bepaalde sfeer.
‘Nou, ik dacht laatst bij mezelf: ik heb veel leuke banen gehad, maar deze is echt super. Ja, ik meen dat echt. Want die lijst van 17 SDGs is al heel inspirerend. Maar ik kom nu bovendien de hele dag alleen maar mensen tegen die willen innoveren. Die vooruit willen. Die dingen anders willen doen op een positieve manier. Die de wereld beter willen maken. Vier keer per jaar komen alle aanjagers bij elkaar. Ze gaan steeds meer elkaar opzoeken en dwarsverbanden versterken. Hier zijn enorm veel partijen zo gemotiveerd mee bezig. Dat is indrukwekkend.


Dit interview is opgenomen in het Nevi Impactverslag 2019.Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen