Nevi
0
Nieuws

Teams van Deskundigen bekend

Nieuws 06 januari 2020

Belangrijke stakeholders waarmee NEVI haar maatschappelijke programma's vorm geeft.

In de heroriëntatie van de beleidsvisie heeft Nevi haar maatschappelijke rol verder uitgewerkt. Met de oprichting van 4 Teams van Deskundigen worden de Maatschappelijke Programma's een feit. "Trots dat we per thema 4 tot 6 experts bereid hebben gevonden om samen met ons belangrijke thema's en issues uit te werken om zo inkoop ook maatschappelijk een gezicht te geven", zegt Karin van IJsselmuide die sinds begin dit jaar manager Maatschappelijke Programma's is. "Op 9 oktober gaan we gezamenlijk voor het eerst echt aan de slag. Dan zullen we ook de namen van de teamleden delen". 


Maatschappelijke thema's


Voor de komende periode heeft Nevi vier thema's gedefinieerd waar vol op wordt ingezet: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Professioneel Opdrachtgeverschap, Betaalbare Zorg en de Toekomst van inkoop.


Team van Deskundigen


De externe deskundigen hebben breed uiteenlopende kennis en/of ervaring op zowel inkoop als het betreffende maatschappelijke thema zodat de waarde en impact vanuit verschillende maatschappelijke belangen kan worden ingeschat. De deskundigen hebben een rol als: bestuurslid Nevi, hoogleraar/ wetenschapper, Nevi-lid praktijk Publiek en Nevi-lid praktijk Privaat. Het team wordt verder aangevuld met Nevi-medewerkers: relatie-/ programmamanager, netwerkmanager, communicatieadviseur en de manager Maatschappelijke programma’s Nevi.


Proces Maatschappelijke Programma's


Door de interactie met de Teamleden aan te gaan over de thema's en de issues die er spelen, worden de agenda en standpunten voor Nevi bepaald. Dit doen we door middel van een zogenaamde beslisboom, waarbij wij onder meer toetsen:
- is dit issue een maatschappelijk probleem in het regeerakkoord en heeft Inkoop hierop impact?
- is dit issue een actualiteit en heeft Inkoop hierop impact?
- is dit issue iets dat kan bijdragen aan het doel van NEVI: naar een hoger niveau brengen van Inkoop?
- is dit issue iets waarbij samen met co-creatie en co-financiering van stakeholders/partners impact kan worden gemaakt?


Afhankelijk van de uitkomsten wordt bepaald of, en zo ja wat we gaan doen:
- korte of eenmalige (re)actie, zelfstandig of in co-creatie met partners
- kortdurend project, zelfstandig maar bij voorkeur in co-creatie met partners (max. 1 jaar)
- langdurig programma, altijd in co-creatie met partners (meerdere jaren). Eventueel aangevuld met wetenschappelijk en/of toegepast onderzoek.Lees verder over onze visie op de de Maatschappelijke thema's


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen