Maatschappelijke programma's

Veelal in co-creatie met andere organisaties, (bestuurs)leden en deskundigen werken wij aan maatschappelijke programma’s en projecten. 

De bijdrage en impact van inkoop aan maatschappelijke issues groot is. Inkoop is onlosmakelijk verbonden met economische, sociale en duurzame ontwikkeling van organisaties, bedrijven en individuen, en dus de maatschappij als geheel. Door concrete acties en doelen te koppelen aan de maatschappelijke issues wordt de impact van Inkoop zichtbaar en de resultaten voor de maatschappij tastbaar.

Door de interactie met stakeholders bepalen we de agenda en standpunten voor Nevi. De belangrijkste stakeholders zijn bijeen gebracht in Teams van Deskundigen. Ieder thema heeft daarme zijn eigen Team van Deskundigen die weer volgens een vaststaand proces issues inventariseert en acties formuleert.

De koers van NEVI

1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

gaat over genereren van zichtbaarheid en impact van de SDG’s door het systematisch veranderen en bijdragen aan transparantie van ketens, inkoopoverstijgend. Lees verder over onze visie op MVI en onze focus voor de komende periode.

2. Professioneel opdrachtgeverschap

Het maximaliseren van duurzame waarde voor interne en externe klanten en de maatschappij. Lees hier onze visie op Professioneel opdrachtgeverschap en onze focus voor de komende periode.

3. Betaalbare zorg

Betaalbare Zorg gaat over het inkopen VAN zorg (90 miljard) en het inkopen VOOR de Zorg (30 miljard). Lees hier onze visie op Betaalbare zorg en onze focus voor de komende periode.
Acties, projecten en programma's.
Praktische tools, waaronder AIVG en modelovereenkomsten.

4. Toekomst inkoop

Het vertalen van de veranderingen van buiten naar veranderingen intern (inkooporganisatie en keten). Om hiermee een bijdrage te leveren aan de kansen en mogelijkheden in een toekomstige wereld. Lees hier onze focus voor de komende periode.

Meer weten of een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar info@nevi.nl of bel met het Nevi Klant Contact Center: (088) 33 00 700. 

Of neem direct contact op met: 

  René van den Hoven Karin van IJsselmuide, manager Maatschappelijke programma's: k.vanijsselmuide@nevi.nl