Maatschappelijke programma's

Veelal in co-creatie met andere organisaties, (bestuurs)leden en deskundigen werken wij aan maatschappelijke programma’s en projecten. 

Binnen elk maatschappelijk thema spelen diverse issues waarmee we aan de slag gaan. Denk daarbij aan het behartigen van de inkoopbelangen en/of het uitvoeren van gericht wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het issue en de impact van Inkoop. Hiermee creëren we (nieuwe) kansen voor de beroepsgroep, dragen we vanuit inkoop actief bij aan een betere wereld en maken we inkoop én NEVI zichtbaar.

Door de interactie met stakeholders en met behulp van een zogenaamde beslisboom bepalen we de agenda en standpunten voor NEVI. De belangrijkste stakeholders zijn bijeen gebracht in Teams van Deskundigen. Ieder thema heeft daarme zijn eigen Team van Deskundigen die weer volgens een vaststaand proces issues inventariseert en acties formuleert.

De koers van NEVI

1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Alle ontwikkelingen en discussies in de maatschappij waar inkoop een positieve duurzame impact kan hebben.
Lees hier onze visie op MVI.

2. Professioneel opdrachtgeverschap

Alle ontwikkelingen en discussies die de professie van inkoop en het vakgebied direct raakt.
Lees hier onze visie op Professioneel opdrachtgeverschap.

3. Betaalbare zorg

Alle ontwikkelingen in de maatschappij waar inkoop kan bijdragen cq impact kan hebben op het betaalbaar houden van de Zorg in het algemeen.
Lees hier onze visie op Betaalbare zorg.
Acties, projecten en programma's.

4. Toekomst inkoop

Alle nieuwe ontwikkelingen en discussies die invloed hebben op de toekomst en de uitoefening van het vak inkoop.

Meer weten of een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar info@nevi.nl of bel met het NEVI Klant Contact Center: (088) 33 00 700. 

Of neem direct contact op met: 

  René van den Hoven Karin van IJsselmuide, manager Maatschappelijke programma's: k.vanijsselmuide@nevi.nl