Nevi
0
Nieuws

Onderzoek en onderwijs Nevi in ontwikkeling

Nieuws 4 minuten 10 februari 2020

Binnen de nieuwe koers van Nevi NEXT blijft wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een van de kernactiviteiten en daarom blijft Nevi daarin investeren.

Binnen de nieuwe koers van Nevi NEXT is wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een van de kernactiviteiten en daarom blijft Nevi daarin investeren. Hiervoor zijn leerstoelen en onderzoek in lijn gebracht met de keuzes van Nevi wat betreft de primaire segmentering naar sectoren, de maatschappelijke programma’s en de vakinhoudelijke onderwerpen uit de kennis-roadmap. 

NRS wordt NRC

Per 1 januari 2020 is de Nevi Research Commissie (NRC) geïnstalleerd als opvolger van de Nevi Research Stichting (NRS). De NRC heeft als doel het initiëren, stimuleren en laten uitvoeren van wetenschappelijk inkooponderwijs en -onderzoek, valorisatie (kennisbenutting) en verspreiding van onderzoekresultaten. De commissie bestaat uit: Henk-Jan van Mossel (Gelre Ziekenhuizen), Arjan van Weele (emeritus hoogleraar), Jeroen Wegkamp (PWC) en Tjarda de Heer (FrieslandCampina). Jan Roddeman (Nevi) is secretaris. Dik Geelen (Unica) neemt afscheid omdat zijn termijn er op zit. De NRC is een volledig bestuursorgaan van Nevi. Portefeuillehouder in het Nevi-bestuur is Mirjam Kibbeling, die Hugo de Brouwer per 1 januari 2020 is opgevolgd. De NRS is eind 2019 ontbonden.
Nevi Hoogleraren

Verlenging contracten

De contracten van de leerstoelen zijn verlengd met prof. dr. Frank Rozemeijer (leerstoel purchasing & supply management, Maastricht University) en prof. dr. Erik van Raaij (leerstoel purchasing & supply management in healthcare, RSM Erasmus University). Bij Frank komt de nadruk van de leerstoel te liggen op de toekomst van inkoop, in het bijzonder de focus op de adoptie van digitalisering. Erik staat voor betaalbare zorg, zowel door de inkoop van als voor de zorg. 

Na overleg met prof. dr. Finn Wynstra is besloten om zijn leerstoel niet meer financieel te ondersteunen aangezien hij een fulltime aanstelling heeft aan de RSM Erasmus University. Daarmee is de positie van Finn en het onderwijs van en onderzoek naar inkoop binnen de universiteit bestendigd. Natuurlijk blijft Finn betrokken bij het ecosysteem van inkoopwetenschappers. Voorts bestaat de mogelijkheid voor cofinanciering van gericht onderzoek door Nevi om het inkoopvak naar een hoger niveau te brengen. 

Nieuwe leerstoelen

Fredo Schotanus is de nieuwe hoogleraar publieke inkoop. Deze waardige opvolger van Jan Telgen bekleedt deze leerstoel aan de Universiteit van Utrecht. Prof. dr. ir. Bart Vos heeft voor een nieuwe uitdaging gekozen waardoor de leerstoel purchasing & supply management in Tilburg is beëindigd. In samenwerking met Tilburg University wordt gewerkt aan de invulling van een nieuwe leerstoel. Begin 2020 wordt dat duidelijk. Daarnaast wordt in 2020 een initiatief gestart in samenwerking met de TU Eindhoven om te komen tot een leerstoel gericht op de industrie.

Promovendi

In 2020 sluiten drie promovendi hun onderzoeken af. Zij doen onderzoek naar de thema’s: Towards self-leadership and creative engagement among purchasing professionals (Piet van Gool, TU Eindhoven), The case of circular supply management (Petra Neessen, Tilburg University/Open Universiteit) en Managing Perceptual Distance to Enhance NPD Project Performance (Christiaan van der Krift, TU Eindhoven). 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen