Nevi
0
Nieuws

Nieuwe wet maakt flexwerk duurder

Nieuws 24 april 2020

Wet arbeidsmarkt in balans op handen

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om mensen in vaste dienst te nemen. Om die reden is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Met onder andere wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en financiering van de Werkloosheidswet (WW). De wet gaat in op 1 januari 2020 en heeft behoorlijke financiële en organisatorische consequenties voor werkgevers in Nederland.

Maatregelen

Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties hebben aangegeven dat sommige huidige wet- en regelgeving een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staat. Er zijn verschillende manieren om naar de arbeidsmarkt te kijken en verschillende meningen over hoe dit opgelost kan worden. Het is de wens van de huidige coalitie en veel van de oppositiepartijen om meer werkende mensen zekerheid te geven en flexwerk waar nodig mogelijk in stand te houden. De WAB is de gekozen weg hiernaartoe. We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Alle tijdelijke en/of flexibele arbeid wordt duurder. Werkgevers gaan namelijk een hogere WW-premie betalen voor de inzet van werknemers met een tijdelijk (of flexibel) contract dan voor werknemers met een vast contract. Specifiek voor organisaties waarvan de dienstverlening hoofdzakelijk bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeid (uitzend- en detacheringsbureaus) geldt dat voor hen fors hogere WW-premies gaan gelden dan voor andere organisaties. 
  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vereiste dat zij hiervoor minimaal twee jaar in dienst moeten zijn, vervalt. 
  • Payrollkrachten krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn. Dit betekent dus dat payrollkrachten straks bijvoorbeeld ook een eindejaarsuitkering krijgen of een gelijkwaardige opbouw van pensioen. 
  • Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract in plaats van de huidige twee jaar. 
  • Het wordt mogelijk om meerdere redenen voor ontslag te combineren of te stapelen. Door verschillende ontslagredenen met elkaar te combineren, kan eerder een ontbindingsverzoek gedaan worden.
  • Er komen strengere regels voor de beschikbaarheid van oproepkrachten. Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem of haar minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.

Inhuur personeel

De WAB gaat dus grote financiële en organisatorische gevolgen hebben voor het personeelsbestand van je organisatie.

Niet alleen voor ingeleend personeel, maar ook voor al je eigen personeel met een tijdelijke of flexibele arbeidsovereenkomst stijgen de kosten fors. Het is dus belangrijk om de (financiële) impact in kaart te brengen en te kijken hoe je je arbeid verder kan en wil organiseren.

Optimaal voorbereiden

Om optimaal voorbereid te zijn op de nieuwe wet, organiseert Nevi in samenwerking met Labor Redimo een 2-daagse training Inkopen van Flexibele Arbeid.

Het volledige artikel is verschenen in het inkoopvakblad Deal!, nr. 2 2019. Je kunt het artikel lezen in het Nevi Kennislab. Nog geen lid van Nevi? Maak dan een tijdelijk gratis account aan.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen