Nevi
0
Nieuws

Nevi positief kritisch over nieuwe actieplan Circulair inkopen EU

Nieuws 12 mei 2020

Consultatie achterban over nieuw actieplan Europese Commissie weerspiegelt Nederlandse visie.

Op 11 maart 2020 introduceerde de Europese Commissie het nieuwe actieplan voor een circulaire economie als onderdeel van de Europese Green Deal. Aan diverse organisaties in de EU-landen is gevraagd te reageren op een aantal cruciale vragen en uitgangspunten. De Nevi Teams van Deskundigen MVI en Toekomst Inkoop hebben het actieplan voorzien van enkele kanttekeningen.


EU versus de wereld


Een terugkerende reactie is dat bij alle maatregelen en initiaitieven die de Europese Commissie gaat nemen, het belangrijk is te bezien hoe deze zich verhouden tot intiatieven in de modiale wereld.  Het kan immers niet zo zijn dat door strenge Europese regels, de kosten in de EU hoger komen te liggen dan in landen buiten de EU. 


Inkoopsamenwerking


Daarnaast vult Nevi aan dat de focus vooral moet liggen op samenwerking in organisaties en in ketens en dat professioneel opdrachtgeverschap cruciaal is voor het slagen van een circulaire economie. De huidige Covid-19 laat zien dat samenwerken, ook met partijen die normaliter niet bovenaan het lijstje staan, loont. 


En laten we de plannen ook niet te abstract beschrijven en de doelstellingen te groot maken. Juist tussentijdse concrete mijlpalen moeten de lidstaten prikkelen om gemotiveerd aan de slag te gaan. Het peleton is nu aan zet. Niet alleen meer richten op de paar koplopers. We moeten met dit plan vooral gaan opschalen en dus veel meer impact gaan hebben, aldus de Nevi Teams van Deskundigen. 


Over het Actieplan Circulair Inkopen 


Met dit plan streeft de Commissie ernaar de circulaire economie uit te breiden van de koplopers naar de belangrijkste economische actoren. Circulariteit levert een grote bijdrage aan het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 en de ontkoppeling van economische groei van het gebruik van hulpbronnen. 


Het nieuwe actieplan bouwt voort op het eerste actieplan dat in 2015 bekend werd gemaakt. Het geeft een impuls aan bestaande strategieën en initiatieven en bevat 35 kernacties en tal van andere (sub)acties.  In het advies zal de nadruk worden gelegd op de absolute noodzaak van het vergroten van de rol van lokale en regionale overheden bij het opzetten van politieke mechanismen gericht op circulariteit binnen de regio’s van de EU. Meer weten? Mail Karin van IJsselmuide: k.vanijsselmuide@nevi.nl of lees meer onze maatschappelijke programma's


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen