Nevi
0
Nieuws

Nederland heeft wereldprimeur met eerste Vested IT-contract

Nieuws 31 januari 2020

Netbeheerder Stedin en IT-dienstverlener Sentia sloten recent ’s werelds eerste Vested IT-contract.

Netbeheerder Stedin en IT-dienstverlener Sentia sloten recent ’s werelds eerste Vested IT-contract. Als gevolg van de energietransitie staat Stedin voor grote uitdagingen. Om hierop goed voorbereid te zijn, wil zij wendbaar en doelgericht met innovatie bezig zijn. Stedin zoekt daarom naar leveranciers die hierin proactief een belangrijke rol kunnen spelen. 


Expertise leverancier centraal


Dit is ook de reden dat Stedin bij het aflopen van het IT-outsourcingcontract een andere inkoopstrategie heeft gekozen. Niet een strategie van een traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar juist een waarin de expertise van de leverancier een belangrijke rol speelt. Verder staan partnerschap en de belangen van beide partijen centraal. Dit in tegenstelling tot het voorschrijven wat de leverancier moet doen en het op voorhand afschuiven van alle aansprakelijkheid en risico’s naar de leverancier. 


Best Value aanpak voor leveranciersselectie


Als semipublieke organisatie heeft Stedin de IT-opdracht als Europese aanbesteding in de markt gezet. Om de meest deskundige IT-leverancier voor deze opdracht te selecteren, is voor de Best Value aanpak gekozen. Deze dwingt IT-leveranciers om via metrics aan te tonen hoe de door Stedin gestelde doelen kunnen worden behaald. Na een korte aanbesteding van drie maanden is Sentia als beste partij naar voren gekomen (beste prijs-kwaliteitsverhouding). Sentia is een managed cloud provider met een focus op kritische bedrijfsapplicaties.


Kate Vitasek


In april 2018 zijn Stedin en Sentia gestart met een workshop waarvoor de belangrijkste belanghebbenden van beide partijen waren uitgenodigd. Onder leiding van Kate Vitasek, bedenker van Vested, is onderzocht of en in hoeverre beide partijen klaar waren voor dit avontuur. Na een positieve evaluatie zijn Stedin en Sentia daarna begonnen met workshops waarin de vijf regels van Vested centraal stonden. 


Kate Vitasek


De zes leidende principes van Vested


Tijdens alle workshops is veel aandacht besteed aan de gewenste gedragingen van beide partijen. Hierbij is gekeken naar de zes leidende principes van Vested: wederkerigheid, autonomie, eerlijkheid, loyaliteit, proportionaliteit en integriteit. Verder is uitvoerig stil gestaan bij de wijze waarop partijen met elkaar willen omgaan. De gewenste gedragingen zijn: no blame cultuur, can do mentaliteit, transparantie, continu verbeteren, elkaar respecteren en feedback geven, verantwoordelijkheid laag in de organisatie en continue reflectie van eigen gedrag. 


Prijsmodel


Het prijsmodel is een essentieel onderdeel binnen de Vested-aanpak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de belangen van Stedin en Sentia gelijk moeten worden geschakeld. In een Vested-contract worden kostprijzen, inkoopmarges en kick-backs op de publieke cloud of licenties transparant gemaakt. De marge wordt niet meer verdiend met de basisdienstverlening, maar met het behalen van gezamenlijke doelstellingen. Het Vested-model geeft Sentia in eerste instantie alleen maar dekking voor de kostprijs. Daarentegen kan zij bij het realiseren van de gezamenlijke businessdoelen juist hogere marges verdienen dan marktconform is. 


Stand van zaken


Inmiddels werken partijen ruim een jaar naar tevredenheid samen. Het partnerschap heeft inmiddels geresulteerd in de eerste IT-innovaties. Problemen worden samen opgepakt in plaats van naar elkaar te wijzen. Beide partijen hebben de voordelen van een Vested-contract ervaren. Op dit moment zijn zij bezig om te onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn om een Vested-contract of een op Vested gebaseerd contract af te sluiten: Sentia met andere klanten en Stedin met andere leveranciers.


In Deal! Magazine over Inkoop en Supply Management nr1/2020 (25 februari) wordt deze casus uitgebreid beschreven.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren