Nevi
0
Nieuws

Geachte heer De Jonge, beste Hugo,

Nieuws 16 juni 2020

Jeroen Harink biedt Nevi's hulp aan bij het creëren van duurzame en betaalbare zorg.

Jeroen Harink bood gisteren Nevi's hulp aan bij het creëren van duurzame en betaalbare zorg. Hieronder zijn brief aan minister Hugo de Jonge:

Geachte heer De Jonge, beste Hugo,

Wij hebben al wat voorwerk voor u gedaan! 
Positieve impact maken door professionele inkoop, dat is waar wij als Nevi voor staan! En juist in deze tijden geldt dat ook zeker voor de zorgsector! Uw aankondiging “Zorg na corona op de schop” (bron: Interview AD 13-06-’20) is voor ons de bevestiging dat de eerste resultaten van ons onderzoek “corona… wat leren inkopers in de zorg hiervan?” ook voor u zeer waardevol zijn.  

Nu de (eerste) piek van de coronacrisis voorbij is, vinden wij het belangrijk om terug te kijken en te zien wat we als vakgenoten op het gebied van inkoop, contract- en supply management hiervan kunnen leren voor de toekomst. Daarom hebben wij (Nevi Zorg en het Nevi Team van Deskundigen Betaalbare Zorg) zorgbreed geïnventariseerd:

  • Welke acute en afgeleide problemen, gerelateerd aan inkoop en supply chain management, zijn ontstaan als gevolg van de Coronacrisis?
  • Wat zijn de voornaamste oorzaken van deze problemen?
  • Welke (ad hoc) korte-termijn oplossingen kunnen hiervoor worden aangereikt?

De resultaten zijn samengevat in de bijgaande factsheet. Deze factsheet is gebaseerd op een inventarisatie in april/mei 2020, waaraan meer dan 60 respondenten van zorginstellingen (cure en care), zorgverzekeraars, zorgleveranciers, koepels, maar ook regionale samenwerkingsverbanden en inkoopsamenwerkingsverbanden binnen de zorg hebben deelgenomen. 

Het zal u niet verbazen dat juist ook vanuit de werkvloer oplossingsrichtingen als inzicht, samenwerking en professioneel opdrachtgeverschap, worden aangedragen. 

Ik ga graag met u in gesprek én aan de slag, om vanuit professionele inkoop verder bij te dragen aan een gezonde zorg, voor nu en in de toekomst!

Hartelijke groet,
Namens ruim 1.500 inkoopprofessionals in de zorgsector

Dr. Jeroen Harink
Algemeen directeur Nevi

Meer weten over het onderzoek? Lees dan Leveringsproblemen in de zorg kunnen voorkomen worden

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen