NEVI Zorg

De sectie voor inkopers die werken bij instellingen in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, gehandicapteninstellingen en psychiatrische instellingen. 

NEVI Zorg staat voor het versterken van de prestaties in de zorgketen door de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en zorgspecifieke inkoopoplossingen te stimuleren en te delen.

De sectie zet zich in om inkoop binnen de zorg verder te professionaliseren. Daarnaast maakt zij zich hard voor professioneel en doelmatig inkopen binnen de zorg richting politiek en stakeholders.

Kijk voor meer informatie en tools op Inkopen in de Zorg

Bestuur (zorg@nevi.nl)

 

Nicole Poldervaart Nicole Poldervaart (voorzitter)

Paul Schrijnemakers Paul Schrijnemakers

Rutger de Vries Rutger de Vries

 Chiel Willems

Tom Hoeben Tom Hoeben

Ton van Geijlswijk Ton van Geijlswijk, secretaris/penningmeester