Nevi
0
Nieuws

De 7 stappen die nodig zijn in kader van de Brexit

Nieuws 6 minuten 24 augustus 2020

Naast de vele veranderingen door Covid-19, is er nog een andere verandering die we tegemoet gaan: de Brexit. En die verdwijnt een beetje naar de achtergrond.

Aangezien veel toeleveringsketens nog steeds met enige verstoring te maken hebben als gevolg van de Covid-19-pandemie, is in de UK het besluit genomen om de invoering van het nieuwe Border Operating Model in drie fasen, tussen 1 januari en 1 juli 2021, geleidelijk in te voeren.

Vanaf 1 januari 2021 zal het VK een volledige buitengrens hebben en zal het goederenverkeer tussen het VK en de EU aan nieuwe controles worden onderworpen. Het heeft geen betrekking op Noord-Ierland, dat onder het Protocol van Noord-Ierland valt.

Belangrijkste regels per 1 januari en april 2021

Een van de belangrijkste veranderingen is dat vanaf 1 januari 2021 alle bedrijven die standaardgoederen importeren, moeten voldoen aan de basisdouanevereisten, zoals het bijhouden van gegevens en bekijken hoe btw op geïmporteerde goederen wordt verantwoord en betaald. Douaneaangiften moeten binnen zes maanden worden gedaan en bedrijven kunnen de betaling van tarieven uitstellen tot de datum van indiening. Britse veiligheids- en beveiligingsverklaringen voor geïmporteerde goederen zijn de eerste zes maanden niet vereist. Exportaangiften en UK exit Safety and Security-aangiften zijn vereist vanaf 1 januari 2021.

Vanaf april 2021 moeten alle producten van dierlijke oorsprong en alle gereguleerde planten en plantaardige producten vooraf worden aangemeld inclusief de relevante gezondheidsdocumentatie, hoewel fysieke controles niet vóór 1 juli 2021 zullen plaatsvinden. Vanaf juli zullen bedrijven die goederen naar het VK importeren, een volledige douaneaangifte moeten invullen en de vereiste tarieven moeten betalen. Vanaf deze datum zijn ook volledige veiligheids- en beveiligingsverklaringen vereist en zullen bij grenscontroleposten fysieke controles voor dieren, planten en hun aanverwante producten plaatsvinden.

Goederenverkeer en contracten tussen VK en EU

Nu er zoveel veranderingen op komst zijn, moeten fabrikanten en andere bedrijven die afhankelijk zijn van het grensoverschrijdende goederenverkeer tussen het VK en de EU een grondige effectbeoordeling van hun toeleveringsketens uitvoeren. Hierdoor kunnen ze eventuele hiaten in de middelen identificeren die mogelijk moeten worden aangepakt.

Contracten moeten ook nauwkeurig worden onderzocht, rekening houdend met hun incoterms, om vast te stellen waar risico's en verantwoordelijkheden binnen de toeleveringsketen liggen. Het benutten van mogelijkheden om betaling van belasting en accijnzen uit te stellen, zoals de nieuwe uitgestelde btw-boekhouding, zou ook kunnen helpen de druk op de cashflow op een kritiek moment te verlichten.

7 stappen die je nu al kan oppakken zijn:

1. Verkrijg een UK Economic Operator Registration and Identification (EORI) -nummer. Dit is een vereiste voor alle bedrijven die vanaf het einde van de Brexit-overgangsperiode goederen willen vervoeren over de VK-EU-grenzen, inclusief bedrijven die invoeraangiften uitstellen.

2. Stel een douane-tussenpersoon aan. Zogenaamde douane-expediteurs, zoals snelle pakketvervoerders, expediteurs en tussenpersonen, kunnen bedrijven ondersteunen bij het invullen en indienen van aangiften. Er is ook een subsidieregeling beschikbaar om bedrijven te helpen bij het financieren van deze ondersteuning.

3. Stel betalingen uit waar mogelijk. Maak gebruik van opties om de betaling van invoerrechten en belastingen uit te stellen waar mogelijk. Dit zal helpen om de nalevingskosten te spreiden en zo bedrijven in staat te stellen maandelijks douanekosten te betalen, waaronder douanerechten, accijnzen en btw bij invoer.

4. Bereid je voor om btw op geïmporteerde goederen te betalen of te verantwoorden. Btw-geregistreerde importeurs zouden moeten overwegen om vanaf 1 januari 2021 gebruik te maken van de nieuwe uitgestelde btw-boekhoudkundige faciliteit.

5. Controleer de documentatie van de toeleveringsketen. Leveranciers van logistieke oplossingen moeten ervoor zorgen dat hun chauffeurs de juiste documentatie hebben. In sommige landen kan bijvoorbeeld een internationaal rijbewijs (IDP) of een extra rijbewijs vereist zijn.

6. Controleer de naleving in de hele toeleveringsketen. De regels variëren afhankelijk van de aard van de goederen die een bedrijf importeert. Mogelijk dat goederencodes zorgvuldig moeten worden overwogen. In bepaalde omstandigheden kunnen andere specifieke vereisten van toepassing zijn, zoals de noodzaak om een geregistreerde afzender aan te wijzen.

7. Herzie commerciële overeenkomsten. Alle bestaande commerciële contracten moeten nauwkeurig worden herzien om ervoor te zorgen dat de standaard wettelijke verantwoordelijkheden gelijkelijk worden verdeeld, zonder enige individuele partij te benadelen. Voor internationale transacties moet dit een grondige herziening van de incoterms-regels inhouden.

Bron: SupplyManagement

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen