Nevi
0
Nieuws

Content voor de Publieke sector

Nieuws 3 minuten 11 oktober 2020

Een webinar, een whitepaper, een praktische wegwijzer voor innovatief aanbesteden in 10 dagen en meer!

Een webinar, een whitepaper, een praktische wegwijzer voor innovatief aanbesteden in 10 dagen en meer! 

 

Verbeter het resultaat door het juiste bestek

Canon Nederland heeft onderzoek gedaan naar het effect van de kwaliteit van een bestek. Meer dan 100 bestekken zijn beoordeeld op een aantal hoofdthema’s, zoals Programma van Eisen en Gunningscriteria. Het gros van de bestekken bleek matig tot voldoende te scoren, met een gemiddelde bestekscore van 57%: een magere 5,7 op een schaal van 1 tot 10. Verder bleek dat bij bestekken met hoge scores, kwaliteitsverschillen tussen de inschrijvingen groter worden, terwijl de prijsverschillen kleiner worden. Met andere woorden: een goed bestek levert een marktconforme prijs op met een duidelijke kwaliteitsdifferentiatie. De verkregen inzichten leiden hopelijk tot betere samenwerking tussen inkoop en verkoop op het gebied van tenders.
Download whitepaper

Handreiking interviews bij aanbestedingen

Een interview als onderdeel van een aanbesteding... Een belangrijk moment dat je goed moet benutten. Deze handreiking van UBR|HIS helpt je daarbij wellicht. Of beter: jullie, aanbestedende dienst én inschrijvers allebei.
Download de handreiking

Innovatief inkopen met een Aanbesteding in 10 dagen

Geslaagde aanbestedingstrajecten kenmerken zich binnen de meeste overheidsorganisaties door langdurige voortrajecten waaraan verschillende afdelingen en lagen uit de organisatie op zeker moment in de tijd een bijdrage leveren. Deze voortrajecten kunnen vaak tot wel 9 maanden in beslag nemen. Supply Value is erin geslaagd dit proces te verkorten naar 10 dagen. Inmiddels is deze aanpak succesvol toegepast bij o.a. UWV en UBR|HIS.
Lees het artikel

Haarlem winnaar van Procura+ AWARD2020

Tijdens een feestelijke online ceremonie op 1 oktober is bekend gemaakt dat Haarlem de winner is van de Procura+ Award 2020 in de categorie ‘Aanbestedingsinitiatief van het jaar’. Wat de  aanbesteding ‘Duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW)’ bijzonder maakt is de duurzaamheid en innovatie, alsook betrekken van de marktpartijen, inwoners en andere stakeholders bij het bedenken van de duurzame, circulaire en innovatieve oplossingen voor de stad. Door het coördinatorschap van het Europees Urban Agenda programma ‘Innovatief en verantwoord aanbesteden’ (waarvan we in de volgende nieuwsbrief ingaan op actie 4) profiteert Haarlem direct van het Europese netwerk en de kennisuitwisseling, maar ook van diverse Europese projecten.

Procura+ is een belangrijk Europees kennisnetwerk op het gebied van innovatieve en duurzame aanbestedingen. Elk jaar worden uit vele inzendingen de beste aanbestedingen door de deskundige jury geselecteerd en genomineerd.
Lees verder

Nieuwsupdate Software & Inkoop

In deze nieuwsupdate van Daan Moerman, Kennisambassadeur software en senior inkoopadviseur ICT bij UBR|HIS, lees je weer verschillende opinies en verwijzingen naar artikelen op het snijvlak van ICT & inkoop. Hij pakt steeds meer zaken om software & inkoop heen mee zoals bijvoorbeeld thema’s zoals informatiebeveiliging. In deze nieuwsupdate onder andere aandacht voor de uitspraak in de zaak Schrems II, aansprakelijkheid in ICT-overeenkomsten, het kopen van groene software, beëindiging van ICT-overeenkomsten en relevante jurisprudentie voor (ICT-)inkopers.
Lees de nieuwsupdate

Werken aan de 6 G's
In deze videotip het woord aan Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg (en in 2018 nog keynote op het Nevi Zorgcongres). Als je het beste uit jezelf wil halen, moet je allereerst één cruciale vraag beantwoorden: wat is jouw persoonlijke definitie van succes? Wat streef je na? Dit is voor iedereen anders.
Bekijk de video

En tot slot:
Neem betere besluiten met dit stappenplan van Kahneman op MT.nl
How the UK government will increase social value in procurement op CIPS/supply-management

Lees ook het blog van Ton van Geijlswijk - oktober, netwerkmanager Nevi

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen