Nevi
0
Nieuws

Tweede daling nieuwe orders op rij – NEVI PMI® juli 50.7

Nieuws 05 augustus 2019

De NEVI PMI van juli was met 50.7 gelijk aan die van juni en wijst op een slechts lichte verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland namen voor de tweede maand op rij af. Evenals in juni noteerde de subsector consumptiegoederen als enige een verbetering.

De NEVI PMI van juli was met 50.7 gelijk aan die van juni en wijst op een slechts lichte verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De nieuwe orders uit zowel binnen- als  buitenland namen voor de tweede maand op rij af. Evenals in juni noteerde de subsector consumptiegoederen als enige een verbetering. 


Ondanks deze afname van de orders nam de productie toe, zij het in de kleinste mate sinds mei 2013. Ook namen de productiebedrijven extra personeel aan, vooruitlopend op een verwachte toename van de productieomvang de komende maanden. Dit optimisme uitte zich in de Toekomstige productie index, waarbij 42% van de respondenten aangaf het komende jaar een toename te verwachten.


De achterstanden in productie namen fors af, maar wel in de geringste mate sinds maart. Ook de groei van de werkgelegenheid hield aan, deze maand zelfs in iets grotere mate dan in juni. 


De inkoop stabiliseerde en de materiaalvoorraden namen voor het eerst sinds april toe. De voorraad gereed product groeide in het één na hoogste tempo sinds het begin van dit onderzoek.


De inkoopprijsinflatie was gering en het laagst in vijfendertig maanden. De stijging van de verkoopprijzen was het laagst sinds eind 2016.Lees ook het redactionele commentaar van NEVI hoogleraar Bart Vos


Meer over de NEVI PMI


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren