PMI: NEVI Inkoopmanagersindex

NEVI geeft iedere eerste werkdag van de maand de Inkoopmanagersindex (NEVI PMI: Purchasing Managers' Index) voor Nederland uit. De PMI geeft een actuele status van de Nederlandse productiesector.

Wat betekenen de NEVI PMI scores?

Een PMI-score van 50 duidt erop dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Onder de 50 geeft een daling aan en boven de 50 duidt op een groeiende economie. Hoe groter de afwijking is, hoe groter ook de mate van verandering is.

NEVI PMI


PMI maart 2019

52.5

Wat is NEVI PMI?

De Purchasing Managers' Index (PMI) wordt samengesteld door IHS Markit. Het rapport bevat onderzoeksgegevens die aangeleverd worden door een representatief panel van ongeveer 400 bedrijven in de Nederlandse industrie. Het panel wordt gestratificeerd naar BBP en aantal werknemers. In de maandelijkse enquête wordt gevraagd naar productie, nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, werkgelegenheid, levertijden, voorraad ingekocht materiaal en voorraad gereed product.

NEVI PMI berichtgeving 2019: januarifebruari, maart, april

NEVI PMI berichtgeving 2018: januari, februarimaart, april, mei, juni, juli, augustusseptember, oktober, november, december

de nevi pmi omvat 9 deelindexen

Wil je meer weten over de NEVI PMI? Lees de ervaringen van een trouwe abonnee, lees het interview met Chris Williamson in het vakblad Deal! of bekijk het filmpje met NEVI hoogleraar Arjan van Weele.

Chris Williamson over NEVI PMI

In gesprek met Chris Williamson, de man achter de PMI, over de vooruitzichten van en risico’s voor de Nederlandse economie in 2018

Hoogleraar Inkoopmanagement Arjan van Weele legt uit wat de NEVI PMI inhoudt en waarom de inkoopmanagersindex zo waardevol is.

Abonnement NEVI PMI

Het abonnement omvat een bulletin dat een uitgebreid beeld van de Nederlandse PMI van die maand geeft. Daarnaast is in het bulletin het volgende opgenomen:

  • De NEVI PMI als curve met de achterliggende maanden
  • Een toelichting op, en een grafische weergave van, de negen ‘diffusion indices’ ten opzichte van eerdere maanden
  • Een grafische weergave van een aantal belangrijke internationale productiecijfers
  • Een specificatie van artikelen die duurder of goedkoper zijn geworden of waaraan een tekort is ontstaan.

Een jaarabonnement* kost €319,- voor NEVI Members; €469,- voor non-member. Het bulletin wordt als pdf-document per e-mail verzonden (zie voorbeeldrapport); op de eerste werkdag van de maand om 09.30u (één emailadres per abonnement).

*) jaartarief geldt bij abonnement afgesloten vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar; halfjaartarief bij abonnementen ingaande per 1 juli t/m 31 december van het kalenderjaar. 
*) opzeggen PMI abonnement is vergelijkbaar aan het beëindigen van het NEVI Membership en dient voor 1 december bij de ledenservice binnen te zijn > zie ook opzeggen

Neem voor meer informatie en data contact met ons op: 088 - 33 00 700. 

PMI aanvragen