NEVI Inkoopmanagersindex (PMI)

Iedere eerste werkdag van de maand een actuele status van de Nederlandse productiesector.

De PMI in Nederland

NEVI geeft iedere eerste werkdag van de maand de Inkoopmanagersindex (NEVI PMI: Purchasing Managers' Index) voor Nederland uit. Deze index geeft een beeld van de Nederlandse industrie, maar óók van de gehele Nederlandse economie.

Overzicht berichtgeving PMI in 2017: januari, februari, maart, april,
mei, juni, juli, augustus, september, oktober     

Overzicht berichtgeving PMI in 2016: januarifebruarimaartapril
meijunijuliaugustusseptember, oktober, november, december 

PMI september 2017

60,0

De Purchasing Managers' Index wordt samengesteld door IHS Markit. Het rapport bevat onderzoeksgegevens die aangeleverd worden door een representatief panel van ongeveer 400 bedrijven in de Nederlandse industrie. Het panel wordt gestratificeerd naar BBP en aantal werknemers. In de maandelijkse enquête wordt gevraagd naar productie, nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, werkgelegenheid, levertijden, voorraad ingekocht materiaal en voorraad gereed product. Een PMI-score van 50 duidt erop dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Onder de 50 geeft een daling aan en boven de 50 duidt op een groeiende economie. Hoe groter de afwijking is, hoe groter ook de mate van verandering is.  

Abonnement NEVI PMI
Het abonnement omvat een bulletin dat een uitgebreid beeld van de Nederlandse PMI van die maand geeft.  Daarnaast is in het bulletin het volgende opgenomen:

  • De NEVI PMI als curve met de achterliggende maanden
  • Een toelichting op, en een grafische weergave van, de negen ‘diffusion indices’ ten opzichte van eerdere maanden
  • Een grafische weergave van een aantal belangrijke internationale productiecijfers
  • Een specificatie van artikelen die duurder of goedkoper zijn geworden of waaraan een tekort is ontstaan.

Een jaarabonnement* kost € 319,- voor NEVI Members; € 469,- voor non-member. Het bulletin wordt als pdf-document per e-mail verzonden (zie voorbeeldrapport); op de eerste werkdag van de maand om 09.30u (één emailadres per abonnement).

*) jaartarief geldt bij abonnement afgesloten vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar; halfjaartarief bij abonnementen ingaande per 1 juli t/m 31 december van het kalenderjaar. 
*) opzeggen PMI abonnement is vergelijkbaar aan het beëindigen van het NEVI Membership en dient voor 1 december bij de ledenservice binnen te zijn > zie ook opzeggen

Neem voor meer informatie en data contact met ons op: 088 - 33 00 700. 

PMI aanvragen