Nevi
0
Nieuws

MVI: een duurzame reis die overal kan beginnen

Nieuws 24 december 2019

En eigenlijk is de boodschap heel simpel: start gewoon en geniet onderweg van deze duurzame reis!

Een betere wereld. Nevi zet er vol op in door het aanjagen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Inmiddels is er veel beweging op dit gebied, wat soms verwarrend kan zijn voor organisaties die niet goed weten waar zij moeten beginnen. Maar eigenlijk is de boodschap heel simpel: start gewoon en geniet onderweg van deze duurzame reis!

Talloze initiatieven zijn er inmiddels op het gebied van MVI. Alleen al een puntsgewijze opsomming van de verschillende werkgroepen, handleidingen, guidelines en tools zou met gemak de rest van dit artikel kunnen vullen. Organisaties en inkoopprofessionals die door de bomen het bos niet meer zien,  een veelgehoorde constatering. Toch dienen al deze initiatieven hetzelfde doel: het bieden van een concrete weg naar een betere wereld.

Elke stap heeft impact

Dat dit alles gebeurt in een woud aan methodieken, intenties en goede bedoelingen is bijna onontkoombaar. Het is een afspiegeling van de diversiteit in organisaties, disciplines en duurzame doelen. Maar net als in een woud staat alles met elkaar in verbinding, wat maakt dat er geen universeel startpunt is voor wie met MVI wil beginnen. Uiteindelijk is er maar één advies: gewoon beginnen en in beweging blijven. Organisaties die dit doen, komen er al gauw achter dat elke stap die zij zetten op één bepaald deelgebied, impact heeft op andere deelgebieden. CO2-reductie bijvoorbeeld, raakt ook het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Hetzelfde geldt voor beleidsgebieden als social return, gezondheid en veiligheid.

Inkoop heeft een grote impact op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (de zogenaamde Sustainable Development Goals – SDG’s) zoals deze in 2016 opgesteld zijn door de Verenigde Naties. Dit is professioneel inkopen. Want willen organisaties het verschil blijven maken - niet alleen in duurzaamheid, maar ook als het gaat om hun eigen concurrentiepositie - dan zullen zij professionele inkoop de ruimte moeten geven. Vaak betekent dit dat zij veranderingen aan moeten brengen. Bijvoorbeeld door met een andere blik naar kosten te gaan kijken.

Urgentiebesef aanwezig

Professionalisering van inkoop is belangrijk, maar gebeurt niet in een vacuüm. We staan maatschappelijk op een keerpunt; burgers beginnen de overheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om klimaatbeleid. Zij halen bij de rechter hun gelijk (in het geval van de Urgenda-zaak) of staken voor het klimaat, zoals middelbare scholieren dit begin 2019 deden. Het urgentiebesef is duidelijk aanwezig. Daarbij kan ook iedere organisatie haar eigen businesscase maken voor MVI: risico's als imagoschade en grondstofschaarste worden simpelweg te groot. 

Een richtlijn als ISO 20400 kan daarbij waardevolle inzichten bieden. Organisaties die niet weten waar zij moeten beginnen of willen weten wat nog meer mogelijk is, kunnen de webtool ISO 20400 gebruiken. Deze tool maakt ook duidelijk dat Inkoop binnen elke organisatie moet samenwerken met andere afdelingen en met leverancierketens om resultaten te behalen. ISO 20400 reikt duidelijke handvatten aan om gezamenlijk aan de slag te gaan. NEVI heeft zich sterk gemaakt voor het tot stand komen van deze richtlijn en is ook betrokken bij verschillende andere initiatieven, zoals Green Deal Circulair Inkopen met MVO Nederland en PIANOo. In de klankbordgroep van het Ministerie van IenW spant NEVI zich samen met onder meer VNO NCW in voor de vertaling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) naar MVI. 

De reis is de bestemming

Een woud aan initiatieven? Absoluut. Maar dit betekent dat er op zeer veel gebieden beweging is en dat organisaties een bewust keuze kunnen maken voor duurzaamheid. MVI kan in iedere fase, op ieder niveau starten. Simpelweg door bijvoorbeeld bestaande keurmerken te eisen. En omdat het één nu eenmaal altijd leidt tot het ander, komen de andere duurzame doelen vanzelf in zicht. Zoals wel vaker, is óók bij MVI de reis de bestemming. Nevi wijst graag de weg.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen