Nevi
0
Nieuws

Metaalsector tekent convenant maatschappelijk verantwoord inkopen

Nieuws 29 mei 2019

Metaalbedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties hebben het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’ ondertekend. Het convenant richt zich op lange termijn sociale en ecologische effecten van de inkoop van grondstoffen en diensten in de metaalsector.


Metaalbedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties hebben het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’ ondertekend. Het convenant richt zich op lange termijn sociale en ecologische effecten van de inkoop van grondstoffen en diensten in de metaalsector. Dit convenant is ook het eerste IMVO-convenant dat ook internationaal verankerd is dankzij de betrokkenheid van een Europese brancheorganisatie.


Beperkte transparantie supply chains


Uit de MVO Sector Risico Analyse bleek dat de metaalsector een verhoogde kans op risico’s heeft op het schenden van mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, milieu- en biodiversiteitsnormen en negatieve impact op lokale gemeenschappen. Bovendien zijn supply chains van veel grondstoffen soms maar beperkt transparant. De Nederlandse metaalsector werkt ook veel met gerecycled metaal. Het gebruik van verantwoord gerecycled metaal draagt bij aan het verminderen van de vraag naar primaire grondstoffen en aan een circulaire economie.


Voorbereiding op EU-verordening


Met het convenant bereidt de metaalsector zich ook voor op de EU-verordening over conflictmineralen die in 2021 in werking treedt. Die verplicht grote importeurs onderzoek te doen naar de herkomst van hun grondstoffen. Daarnaast is de Nederlandse overheid verplicht om te voldoen aan de ‘UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Het naleven van deze internationale kaders draagt ook bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).


Focus op gehele internationale metaalketen


Het convenant richt zich op alle metalen en op de gehele internationale metaalketen, inclusief metaalverwerkers en eindgebruikers. De Nederlandse metaalketen bestaat voor het merendeel uit mkb-bedrijven. Zij leveren basismetalen en halffabricaten aan andere bedrijfstakken voor verdere verwerking. Het is bij uitstek een keten die sterk internationaal opereert. Ook de recycling van metalen is onderdeel van deze keten.


Negende IMVO-convenant


Het metaalconvenant is het negende IMVO-convenant dat van kracht is. De sectoren textiel, banken, verzekeringen, pensioenen, goud, voedingsmiddelen, bosbouw en natuursteen zijn al aan de slag. Voor de sierteeltsector is een convenant in voorbereiding.


Lees meer over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren