Nevi
0
Nieuws

Kleinste groei in ruim 6 jaar – Nevi PMI oktober 50.3

Nieuws 01 november 2019

Oorzaak: daling van de productie sinds april 2013 en de minder grote groei van de werkgelegenheid.

De Nevi PMI® van oktober duidde met 50.3 op de kleinste groei in meer dan zes jaar. Dit kwam voornamelijk door de eerste daling van de productie sinds april 2013 en de minder grote groei van de werkgelegenheid. De – overigens minimale – afname van de productie werd onder meer toegeschreven aan de zwakkere marktomstandigheden. Het aantal nieuwe orders steeg in de geringste mate in drie maanden, ondanks dat de export orders toenamen in vergelijking met september.

De inkoopkosten daalden licht en voor het eerst in meer dan drie jaar. De verkoopprijzen stegen in oktober opnieuw, zij het in de geringste mate in eveneens meer dan drie jaar. De werkgelegenheid nam in oktober opnieuw toe. Deze groei was echter de kleinste in zeven maanden. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk was opnieuw kleiner en de afname van de inkoopactiviteiten was de grootste in meer dan zes jaar. Na drie maanden van groei, nam deze maand de materiaalvoorraad af. De voorraad gereed product daalde voor de tweede maand op rij. Het optimisme van de producenten bleef, maar daalde wel naar het laagste niveau sinds augustus 2013.

Productie index

De productieomvang in de Nederlandse industrie daalde in oktober. Hiermee komt een eind aan de recordperiode van groei van zevenenzeventig maanden. De daling was gering en werd door de respondenten toegeschreven aan de zwakkere vraag en de moeilijke marktomstandigheden.

Op subsectorniveau was er voor de vijfde maand op rij sprake van een daling bij de producenten van investeringsgoederen, terwijl het segment halffabricaten voor de eerste keer sinds juni een daling noteerde. De subsector consumptiegoederen maakte ondertussen melding van een forse toename van de productieomvang.

Nieuwe orders index

De Nederlandse producenten maakten in oktober voor de derde achtereenvolgende maand melding van een groter aantal ontvangen nieuwe orders. Deze toename was echter gering en kleiner dan die van september. Een aantal panelleden gaf aan dat er sprake was van voortdurende onzekerheid en een zwakkere binnenlandse vraag.

De subsectorgegevens lieten opnieuw een forse daling zien in het segment investeringsgoederen, terwijl de orderaantallen bij de producenten van halffabricaten daalden na twee maanden van groei.

Voorraad ingekochte materialen index

Na drie maanden van groei, was er in oktober sprake van een daling van de materiaalvoorraad. Deze daling was aanzienlijk en de grootste sinds augustus 2014. De respondenten schreven de kleinere voorraad toe aan de verminderde inkoopactiviteiten en vertragingen bij leveranciers.

De subsectorgegevens lieten een duidelijk contrast zien. De producenten van consumptiegoederen maakten melding van een toename van de voorraad ingekochte materialen, terwijl de subsector investeringsgoederen een aanzienlijke daling noteerde.

Lees ook: Nadere analyse van de PMI cijfers leidt tot een gemengd beeld

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen