Nevi
0
Nieuws

De wicked world van inkoop en hoe design thinking hierbij de oplossing biedt

Nieuws 22 mei 2019

Design thinking. Nieuw perspectief stimuleert anders denken.

Inkoop heeft te maken met wicked problems: een taai en complex probleem dat lastig oplosbaar is. Het betreft vaak veelal sociale problemen die diffuus zijn, diverse oorzaken kennen en van verschillende kanten bekeken kunnen worden. Zonder dat we het misschien in de gaten hebben, zijn veel inkoopproblemen wicked problems. En die complexe vraagstukken vereisen een nieuw perspectief. 

 

Design thinking in procurement

 

Design thinking stimuleert anders denken

 

Design thinking is zo'n nieuw perspectief dat een andere manier van denken stimuleert. Typisch design thinking is dat je klant- en toekomstgericht bent, experimenteert met nieuwe creatieve oplossingen, daarvan leert en het probleem helder krijgt. Door te denken als een architect of ontwerper en gebruik te maken van een set van probleemoplossende technieken in samenwerking met stakeholders, kunnen lastige problemen omgezet worden in creatieve en werkbare oplossingen. 

 

Proces design thinking

 

Het proces van Design thinking bestaat uit 5 fasen:

 
  1. Empathize: maak contact met je stakeholders. Je observeert gedrag en luistert goed. Alleen zo kun je begrijpen hoe de stakeholders het probleem ervaren en van welke oplossingen zij enthousiast worden. Het doel van deze fase is om met voldoende input tot een goede probleemdefinitie te komen.

  2. Define: het goed definiëren en framen van het probleem dat je wilt oplossen. Dit is de kern van Design thinking.

  3. Ideate: nieuwe ideeën genereren. Formuleer samen met je team enkele hypothesen over welke oplossingen mogelijk zijn. Kijk hierbij niet te veel naar voor- en nadelen. 

  4. Prototype. Deze fase draait om het snel uitwerken van de meest kansrijke ideeën in een prototype, model. Vanuit deze eerste schets wordt toegewerkt naar een blauwdruk.

  5. Test: ideeën testen bij gebruikers. Doel van deze fase is de best mogelijke finale oplossing te identificeren. Gebruik de blauwdruk, voer een paar experimenten uit om te zien hoe gebruikers, stakeholders ed reageren. Waar nodig aanpassen.


  6.  

Wanneer de finale oplossing aanslaat bij de gebruikers, identificeer dan de activiteiten en resources die nodig zijn om deze nieuwe oplossing te implementeren. En zie design thinking als iteratief proces dat dus nooit klaar is. Klantwensen en -ervaringen zullen zich altijd blijven ontwikkelen.

 

Het volledige artikel is verschenen in het inkoopvakblad Deal!, nr. 3 2018. Het gehele artikel is te lezen in het NEVI Kennislab. Nog geen lid van NEVI? Maak dan een tijdelijk gratis account aan. Design thinking toepassen in inkoop, hoe doe je dat? Volg dan onze training Design Thinking in Procurement en leer structureel om design thinking toe te passen in complexe procurement vraagstukken.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen