Nevi
0
Nieuws

Code Verantwoordelijk Marktgedrag: Verbeteren van werkomstandigheden

Nieuws 07 maart 2019

Inkopers spelen belangrijke rol bij (on-)verantwoord inkopen als het gaat om facilitaire diensten

Op dinsdag 5 maart werd het congres ‘Van Principe naar Praktijk’ van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag in samenwerking met NEVI georganiseerd. Tijdens het congres maakte voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal Economische Raad (SER) bekend dat de SER als 1411e organisatie de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft ondertekend. 

 

NEVI gedragscode

 

Prikkelende stellingen

 

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is ontwikkeld na stakingen destijds bij o.a. NS en Schiphol in de schoonmaaksector. Deze stakingen ontstonden, omdat de arbeidsomstandigheden van vaak ingehuurd personeel te wensen overlieten. Vaak werd bij inhuur gekeken naar de prijs van de dienstverlening, en onvoldoende naar aspecten als kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden. Pier Eringa, CEO van ProRail, bleek een groot voorstander van de code die het gedrag van de totale organisatie moet beïnvloeden. “Wanneer je de lat voor inhuur hoog legt, dan moet je hem voor jezelf ook hoog leggen.” Veranderen van gedrag zit vaak in kleine dingen: maakt tijdelijk personeel gebruik van dezelfde kantine, dezelfde ingang van het gebouw? Hij schetste aan de hand van dit voorbeeld drie dilemma’s:

 
  • in- of uitsluiten van personeel

  • als de prijs niet het criterium is, hoe maak je dan de juiste afweging?

  • hoe zorg je voor voldoende vernieuwing?


  •  

Wat dat laatste betreft gaf Eringa aan dat we vaak nauwkeuring uitvoering aan het contract geven, maar vergeten tijdens de looptijd voldoende in te spelen op nieuwe (technologische) ontwikkeling. 

 

Wie wint de aanbesteding?

 

Emeritis NEVI-hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen ging in op het tweede dilemma en gaf aan dat het wegen van factoren – het scoren van varianten - heel objectief lijkt, maar dat deze methode vaak tot de verkeerde keuze leidt. Toch wordt die methode in inkopend Nederland in bijna tweederde van de aanbestedingen gebruikt.

 

Inkopers spelen belangrijke rol bij (on-)verantwoord inkopen

 

NEVI heeft aan deze bijeenkomst meegewerkt, omdat gekeken wordt of de NEVI gedragscode in het licht van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (CVM) aangepast kan of moet worden. Ook kan een samenwerking met de CVM mogelijk de rol van inkopend Nederland versterken. Ten slotte in het verband met de samenwerking die NEVI internationaal met vakbroeders heeft (IFPSM) wordt e.e.a. ook nader bekeken.

 

En nu aan de slag

 

De inleidingen zijn in kleine groepjes besproken en daarna door de voorzitter van de Code, Kees Blokland, samengevat. De uitkomsten van deze groepjes zijn zeer praktisch en kennen vele invalshoeken. Daarom komt er een verslag van deze bijeenkomst waarin alle suggesties en ideeën nader zijn uitgewerkt. Collega’s die geïnteresseerd zijn in dit verslag of op een andere wijze met de CVM of onze eigen code aan de slag willen, kunnen contact opnemen met Dick Scherjon, Netwerkmanager bij NEVI.


 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen