Nevi
0
Nieuws

Actieagenda Beter Aanbesteden afgerond: 'inkopers en bedrijfsleven moeten afspraken nog in de praktijk brengen'

Nieuws 09 september 2019

Betrokken ondernemersorganisaties en overheden hebben gezegd om gezamenlijk aan een vervolgprogramma te gaan werken.

De Actieagenda Beter Aanbesteden, met 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk, is afgerond. De agenda werd in 2018 overhandigd aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Betrokken ondernemersorganisaties en overheden hebben gezegd om gezamenlijk aan een vervolgprogramma te gaan werken.Afspraken in de praktijk brengen


Betrokkenen zien verdere mogelijkheden voor verbetering van de dialoog tussen overheden en ondernemers en het versterken van de inkoopfunctie. Keijzer constateert dat de afgesproken acties weliswaar zijn uitgevoerd, maar dat ‘overheden en bedrijfsleven vaker naast elkaar dan tegenover elkaar zouden moeten staan. Ik zie nog steeds ruimte voor verbetering. Inkopers en ondernemers moeten de gemaakte afspraken nog in de praktijk brengen’. 


Kennisniveau op peil houden


Voor Beter Aanbesteden is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van goederen en diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennisniveau van inkopers op peil te houden via zogenoemde marktdagen.


Tegengaan clustering


Betrokken partijen werkten gezamenlijk aan thema’s zoals het tegengaan van het onnodig clusteren van opdrachten. Ook stelden zij de handreiking tenderkostenvergoeding op, een verduidelijking over het al dan niet toekennen van een vergoeding aan ondernemers voor de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure.


Handreiking betere communicatie bij aanbesteden


De meest recent opgeleverde actie is de handreiking betere communicatie bij aanbestedingen met praktische tips voor aanbestedende diensten en ondernemers. Bewustwording over elkaars positie werd onder de aandacht gebracht via workshops waarin inkoopadviseurs en ondernemers van stoel wisselden.


Rechtsbescherming bij aanbesteden


Afgelopen juli maakte staatssecretaris Keijzer daarnaast zes voorgenomen beleidsmaatregelen bekend om ook de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Het ministerie voert nu gesprekken met ondernemersorganisaties en overheden over de verdere invulling van deze aangekondigde maatregelen.Lees ook:
Actiepunten Beter Aanbesteden: "inkopen en aanbesteden is een vak"
NEVI Publiek in gesprek met Den Haag over traject Beter AanbestedenHet product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren