NEVI Publiek in gesprek met Den Haag over traject Beter Aanbesteden

22 Mei 2018

Aanstaande donderdag organiseert de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de Actieagenda Beter Aanbesteden. Afgelopen week heeft staatssecretaris Mona Keijzer daarover de brief Voortgang van het traject Beter Aanbesteden naar de Kamer gestuurd.

Inkoop is (ook) bestuurlijke verantwoordelijkheid

In aanloop naar dit overleg bereiden kamerleden zich inhoudelijk voor door experts uit te nodigen. Zo heeft NEVI Publiek input gegeven op het Rondetafelgesprek Beter Aanbesteden - de praktijk dat vorige week dinsdag is georganiseerd door de Commissie EZK. NEVI heeft de twijfel uitgesproken of dit tot zinvolle uitkomsten leidt gezien de samenstelling van het gezelschap. Slechts een beperkt aantal genodigden houdt zich namelijk in de dagelijkse praktijk met het inkoop- of het verkoopvak bezig. De aanwezigheid en expertise van NEVI bleef niet onopgemerkt. Na afloop werd meteen een vervolgafspraak gemaakt. 

Die vervolgafspraak was dinsdagmiddag 22 mei met Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD), tevens de initiatiefnemer van het Rondetafelgesprek Beter Aanbesteden - de praktijk. NEVI-voorzitter Siep Eilander, NEVI Publiek-bestuurder Jan-Pieter Papenhuijzen en Ton van Geijlswijk, secretaris NEVI Publiek, hadden een uitgebreid en verhelderend gesprek waarin ze de belangrijkste vragen konden beantwoorden en toelichten.  

volg #BeterAanbesteden op Twitter