Nevi
0
Nieuws

Start Green Deal Circulair inkopen 2.0

Nieuws 01 mei 2018

In deze Green Deal spreken publieke en private organisaties met elkaar af de circulaire economie aan te jagen met hun inkoopbeleid.

Wil je samen met publieke en private organisaties werken aan professionalisering en opschaling van circulair inkopen in Nederland? Sluit je dan aan bij de Green Deal Circulair Inkopen 2.0. In de Green Deal Circulair Inkopen spreken publieke en private organisaties met elkaar af de circulaire economie aan te jagen met hun inkoopbeleid. Zij worden hierbij ondersteund door Rijksoverheid, MVO Nederland, NEVI en meerdere kennispartners. Iedere deelnemende organisatie brengt twee pilots in. In bijeenkomsten en werkgroepen delen deelnemers en partners kennis, ervaringen, belemmeringen en successen.


De Green Deal Circulair Inkopen staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden. Gezamenlijk tekenen zij de Green Deal op 7 juni 2018. Startende organisaties richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen. Gevorderde organisaties werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling.Green Deal Circulair Inkopen in de praktijk


2 circulaire inkooptrajecten: Elke inkopende deelnemer start minimaal twee circulaire inkooptrajecten of houdt zich bezig met het opschalen van een eerder gedane pilot met circulair inkopen. De opgedane kennis en ervaring is de basis voor eigen inkoopprocessen en –strategie.


Themagerichte werkgroepen: Deelnemers nemen actief deel aan tenminste één themagerichte werkgroep. Er zijn verschillende themagerichte werkgroepen, zoals Bouw, Disposables, ICT, Interieur, Intern draagvlak, Ketensamenwerking, Infra/GWW en Monitoring. Dit kan wijzigen naar gelang de wensen van de deelnemers.


Community of Practice: Opgedane kennis en ervaringen deel je in 4 Community of Practice bijeenkomsten per jaar met alle deelnemers aan deze Green Deal.


Kennispartners: De verschillende trajecten worden ondersteund door kennispartners (consultants) met veel ervaring op het gebied van circulair inkopen.


Daarnaast zetten alle deelnemers zich in om opgedane kennis en ervaring breed te delen met andere private en publieke inkopende organisaties, ook via hun eigen communicatiekanalen. Uiterlijk in 2020 zorgen de inkopende deelnemers voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in hun inkoopprocessen, -beleid en -strategie.


Doelgroep


Circulair inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie en richt zich nadrukkelijk op een bredere doelgroep dan alleen inkopers. Bijvoorbeeld duurzaamheidscoördinatoren, betrokken budgethouders en projectleiders zijn allen van harte welkom.


Datum en locatie ondertekening


De gezamenlijke ondertekening van de nieuwe Green Deal Circulair Inkopen 2.0 vindt plaats op 7 juni 2018 tijdens de lunch van het PIANOo congres in Bussum. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tekent dan namens de Rijksoverheid.


Kosten


Kosten voor deelname aan het netwerk bedragen €1250,- per jaar. Deelnemers aan de Circulair Inkoop Academy van PIANOo kunnen het eerste jaar gratis deel nemen aan de Green Deal Circulair Inkopen 2.0.


Aanmelden


Geïnteresseerd om deel te nemen? Laat dit dan weten door een mail te sturen aan info@gdci.nl. Je krijgt de officiële tekst van de Green Deal dan toegestuurd zodat u uw bestuurder een concreet voorstel voor medeondertekening kan doen.Zelf snel aan de slag met Circulair inkopen? Volg onze eendaagse training Circulair Inkopen en lees meer over het onderwerp in het NEVI Kennislab.Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen