Nevi
0
Nieuws

Publicatie Gedragscode Integriteit Rijk

Nieuws 13 december 2017

In Staatscourant nr.71100 van dit jaar is de Gedragscode Integriteit Rijk gepubliceerd, een actualisering van eerdere codes. De gedragscode gaat in op belangenverstrengeling bij aanbestedingen.

In Staatscourant nr.71100 van dit jaar is de Gedragscode Integriteit Rijk gepubliceerd, een actualisering van eerdere codes. De gedragscode gaat in op belangenverstrengeling bij aanbestedingen. De code legt uit dat boven het aanbestedingsdrempelbedrag een-op-een gunning niet is toegelaten. Ook geeft de code ambtenaren aan hoe om te gaan met onder meer het accepteren van geschenken en de inhuur van derden.


Integere inkoop
Uitgangspunten voor inkoop, inhuur en aanbesteding: eerlijke concurrentie staat voorop; houd je aan de geldende regels en procedures; waak voor verleidingen en voorkom bevoordeling, beïnvloeding of belangenverstrengeling; ga zorgvuldig om met beschikbare informatie; voorkom dat je onterecht toezeggingen doet of verwachtingen wekt; waarborg onafhankelijke besluitvorming.


Geschenken aannemen
Uitgangspunten voor geschenken, diensten en voordelen: bespreek het met je leidinggevende; aanvaard geen geschenken met een waarde van meer dan €50; ontvang geen geschenken van derden op je huisadres; gebruik uit oogpunt van betrouwbaarheid en zorgvuldigheid via het werk verkregen voordelen, denk aan spaarpunten, niet privé. Bron:  Aanbestedingsnieuws.Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen