Nevi
0
Nieuws

Professionaliteit inkopers in Nederland over algemeen goed

Nieuws 20 december 2017

NEVI reactie op aanbeveling Europese Commissie over minimum vaardigheden en competenties voor aanbestedingsprofessionals. 

- NEVI reactie op aanbeveling Europese Commissie over minimum vaardigheden en competenties voor aanbestedingsprofessionals - 


NEVI vindt de opmerking vanuit de Europese Commissie te kort door de bocht wanneer we kijken naar Nederland. Bij veel organisaties in de publieke sector is inkoop zeer professioneel. Dat stelt NEVI in reactie op de aanbeveling van de EU-Commissie om minimumvaardigheden en competenties Europees vast te leggen. "De afgelopen jaren heeft een grote professionaliseringsslag plaatsgevonden in ons vakgebied, dus bij de inkopers/ aanbesteders zelf. Het schort met name bij het organiseren en structureel borgen van professioneel opdrachtgeverschap. Bestuurders en (hoger) management realiseren zich onvoldoende wat inkoop aan extra toegevoegde waarde kan genereren voor haar doelstellingen en beleid."  De sterke inkoopfocus in het regeerakkoord is eindelijk een stap in de goede richting. "We houden een kritische vinger aan de pols bij de uitwerking van het regeerakkoord." 


Met betrekking tot de vaardigheden en competenties voor inkoopprofessionals in de Publieke sector waarover de Commissie spreekt, zijn met de opleidingen NEVI 1 en NEVI 2 Publiek in Nederland de laatste jaren grote stappen gezet.NEVI pleit al jaren voor:


1. Creëer maximale waarde op alle fronten
Zet bij de inkoopfunctie van de overheid de maximale waarde (best value for the tax payer’s money) voorop. 


2. Koop slim in, dat bespaart geld en energie 
Stap af van de doorgeslagen decentralisatie en kies voor een model van vrijwillige deelname aan raamcontracten. Door de raamcontracten niet voor grote percelen, maar voor relatief kleine percelen af te sluiten, kan ook het MKB partner worden in deze raamcontracten. 


3. Zorg voor inbedding professioneel inkopen en aanbesteden 
De overheid moet haar rol als ‘besteder’ van het belastinggeld (ruim 73 miljard op jaarbasis) serieus gaan nemen, zowel in termen van organisatie als bestuurlijke verantwoordelijkheid. De 10 miljard aan mogelijke jaarlijkse besparingen zoals NEVI deze inschat, komen vooral voort uit een professioneel, strak geregisseerd inkoopproces. De inkoopfunctie van de overheid moet niet alleen als onderdeel van het operationele beleid benaderd worden, maar vooral ook als onderdeel van het tactisch en strategisch beleid.


4. Zorg voor adequaat flankerend beleid bij de Aanbestedingswet
Het ontwerp van de nieuwe Aanbestedingswet richtte zich met name op de aanbestedingsprocedure zelf en te weinig op het voortraject en het natraject waar inkoop juist het verschil kan maken. Alleen de Aanbestedingswet is volgens NEVI onvoldoende om de inkooppraktijk bij de overheid te professionaliseren. Flankerend beleid is onmisbaar om professioneel opdrachtgeverschap te realiseren, als voorbeeld de Gid Proportionaliteit. 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen