Regeerakkoord: ‘Overheid gaat inkoopkracht beter benutten’

10 Oktober 2017

In 2.4 ‘Economie, innovatie en vestigingsklimaat’: ‘(…)De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen. Bij de keuze tussen het al dan niet uitbesteden van activiteiten door de Rijksoverheid zullen bedrijfseconomische en maatschappelijke overwegingen in beschouwing genomen worden. Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB. De Rijksoverheid betaalt altijd binnen 30 dagen en stimuleert bedrijven en andere (semi-)overheden het betaalgedrag overeenkomstig te verbeteren (…)’. 

Source: 
redactie Deal! - Magazine over inkoop en supply management -