Nevi
0
Nieuws

Grootste toename werkgelegenheid sinds begin 2011 – NEVI PMI® juli 58.9

Nieuws 21 augustus 2017

De NEVI PMI® steeg in juli van 58.6 naar 58.9, het hoogste cijfer sinds april 2011.

De NEVI PMI® steeg in juli van 58.6 naar 58.9, het hoogste cijfer sinds april 2011. Om aan de hogere productievereisten te kunnen voldoen, groeide de werkgelegenheid in de grootste mate sinds februari 2011.

 

De productie nam aanzienlijk toe bij zowel de consumptiegoederen, halffabricaten als kapitaalgoederen. Deze stijging was een van de grootste in de afgelopen drie en een half jaar, al was deze iets kleiner dan in juni. Voor de nieuwe orders geldt hetzelfde: een forse toename die iets minder groot was dan in de vorige onderzoeksperiode. De export orders namen voor de dertiende maand op rij toe.

 

 

 

Mede als gevolg van de extra personeelscapaciteit daalde de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk voor de tweede keer in drie maanden, al bleef deze daling gering. De grote vraag leidde er toe dat de producenten direct uit voorraad verkochten. Hierdoor daalde de voorraad eindproducten voor de derde achtereenvolgende maand. De voorraad ingekochte materialen steeg daarentegen voor de elfde maand op rij.

 

 

 

De prestatie van leveranciers verslechterde verder: de verlenging van de levertijden was de grootste sinds maart 2011.

 

 

 

De gemiddelde inkoopprijzen stegen fors, al was de inflatie het laagst sinds oktober. De verkoopprijzen stegen in de grootste mate in vier maanden.

 

 

 

Drie deelindices uitgelicht:

 

 

 

Nieuwe orders index

 

 

 

Het aantal nieuwe orders dat door de Nederlandse productiebedrijven werd ontvangen, steeg in juli voor de zeventiende achtereenvolgende maand. Deze stijging was aanzienlijk en één van de grootste van de afgelopen drie en een half jaar, al was deze wel kleiner dan in juni. De onderzoeksgegevens wijzen op een sterke onderliggende marktvraag.

 

 

 

Nieuwe export orders index

 

 

 

De laatste gegevens wijzen op een voortgaande groei van het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland. De seizoensmatig aangepaste Nieuwe export orders index bleef dicht bij het niveau van juni, toen het hoogste niveau in bijna twee jaar werd bereikt. De respondenten die een groter aantal export orders noteerden (circa 34% van de bedrijven), maakten onder meer melding van een grotere vraag uit Europa.

 

 

 

Voorraad ingekochte materialen index

 

 

 

Nadat in de vorige onderzoeksperiode sprake was van een slechts geringe toename van de materiaalvoorraad, steeg deze in juli in aanzienlijke mate. Er waren aanwijzingen dat de grotere voorraad materialen het gevolg was van het opbouwen van een buffervoorraad vanwege de aanhoudende hogere productievereisten.

 

 

 

Redactioneel commentaar Arjan van Weele: Van Weele: Perspectief voor Nederlandse industrie blijft onverminderd gunstig

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren