Van Weele: Perspectief voor Nederlandse industrie blijft onverminderd gunstig

01 Augustus 2017

Het perspectief voor de Nederlandse industrie blijft onverminderd gunstig. Dit blijkt uit de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)van juli. Ook in deze maand wist onze industrie haar orderportefeuille te versterken, uit binnen- zowel als buitenland. Resultaat: een score van 58.9, hoger dan vorige maand en aanzienlijk hoger dan de kritische waarde van 50.0 (een NEVI PMI > 50 wijst op groei van de bedrijfsactiviteiten; een PMI < 50 op afname).

Hoe kan het dat onze industrie al meer dan 4 jaar groeit? De oorzaak ligt enerzijds in de concurrentie- en innovatiekracht van onze industriële bedrijven. Maar voor een belangrijk deel ook in de lage grondstofprijzen. In een aantrekkende economie neemt de vraag naar grondstoffen toe. Een stijgende vraag vertaalt zich na verloop van tijd in stijgende grondstofprijzen. Dat is nu niet het geval. Integendeel: prijzen van olie, kunststoffen en staal blijven gelijk of dalen zelfs. Hierdoor kunnen verkoopprijsstijgingen beperkt blijven en dat leidt ertoe dat de vraag naar eindprodukten niet wordt ontmoedigd. Wel is het zaak de toelevering van grondstoffen en componenten veilig te stellen, nu hier en daar schaarste optreedt en leveranciers moeite hebben bestelde produkten uit te leveren. Dit blijkt onder meer uit de verder verslechterende levertijden index (van 35.9 in juni naar 34.4 in juli).

En hoe doet Nederland het ten opzichte van de Eurozone? Beter dan gemiddeld, gezien de Eurozone scores van 56.8 in mei en 55.7 in juni. De industrie staat erop dit moment goed voor en dat zal de komende maanden nog wel even zo blijven. Reden waarom ik mijn rapportcijfer handhaaf op 8.1.

NEVI PMI juli 2017: Grootste toename werkgelegenheid sinds begin 2011 – NEVI PMI® juli 58.9