Nevi
0
Nieuws

Van Weele: Stijging PMI goed nieuws, industrie NL krijgt het drukker

Nieuws 15 april 2016

De NEVI-Purchasing Managers’ Index (PMI) lijkt de weg opwaarts te hebben gevonden, getuige de waarde van 53.5 die over augustus kon worden genoteerd (juli: 50.8) (een PMI-waarde >50 wijst op toename van de bedrijfsactiviteiten). Deze stijging is goed nieuws! De industrie krijgt het steeds drukker. De productie-index noteerde voor de vierde keer op rij een waarde van > 50 ic. 56.0.

De NEVI-Purchasing Managers’ Index (PMI) lijkt de weg opwaarts te hebben gevonden, getuige de waarde van 53.5 die over augustus kon worden genoteerd (juli: 50.8) (een PMI-waarde >50 wijst op toename van de bedrijfsactiviteiten). Deze stijging is goed nieuws! De industrie krijgt het steeds drukker. De productie-index noteerde voor de vierde keer op rij een waarde van > 50 ic. 56.0.


 


De oorzaken? Ten eerste: de niet aflatende groei van de export (55.9) bij vooral producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen. Ten tweede: de sterke groei van de binnenlandse vraag, die met een waarde van 55.4 het hoogste niveau liet zien sinds april 2011. Een en ander houdt verband met inhaalvraag, maar ook rapporteren bedrijven de positieve effecten van nieuwe producten die op de markt werden gebracht. Dat ziet er allemaal hoopvol uit. Zeker als de inflatie verder niet toeneemt. Industriële markten krijgen dan tijd om zich te herstellen. Voorlopig blijven zowel inkoop als verkoopprijzen goed onder controle.


 


Vertaalt een en ander zich al in nieuwe banen? Nee, daarvoor is deze ontwikkeling nog van te korte duur. Daar waar dat mogelijk is bouwen bedrijven en personeelsbestanden nog af. Levertijden worden nog niet korter. Maar de stijging van voorraden ingekochte producten zal een verkorting van de levertijden de komende maanden mogelijk maken. Over augustus dus goed nieuws. Op de korte termijn verwacht ik dat dit nieuws zal aan houden. Ik verhoog mijn rapportcijfer daarom van 5.9 naar 6.2. Net iets meer dan voldoende.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren