Nevi
0
Nieuws

Supply management visie @ DAF Trucks N.V.

Nieuws 15 april 2016

Het inkoopbeleid van DAF Trucks N.V. is in overeenstemming met het inkoopbeleid van PACCAR en gebaseerd op de visie en strategie van DAF Trucks N.V.. In deze strategie staat de klant centraal ("Customer First"), onder meer door een uitstekende serviceverlening voor en na de verkoop ("Total Care").

Het inkoopbeleid van DAF Trucks N.V. is in overeenstemming met het inkoopbeleid van PACCAR en gebaseerd op de visie en strategie van DAF Trucks N.V.. In deze strategie staat de klant centraal ("Customer First"), onder meer door een uitstekende serviceverlening voor en na de verkoop ("Total Care").


 


DAF richt zich binnen de totale waarde keten op "partnerships" en baseert haar bedrijfsprocessen op "total quality". De bedrijfsstrategie behelst een sterke aandacht voor stroomafwaartse activiteiten en verschuift daarmee de focus naar de afnemers.


Dit heeft gevolgen voor maak-koop beslissingen en de wijze waarop leveranciers betrokken worden bij interne processen. 


  • DAF koopt producten in tenzij interne ontwikkeling en/of productie DAF een concurrentievoordeel geven.

  • DAF streeft naar leveranciers die wereldwijd binnen het PACCAR-concern kunnen leveren.

  • DAF werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft naar lange termijn relaties.

  • DAF is selectief in haar keuze van leveranciers en wil meer bereiken met minder leveranciers.

  • DAF betrekt haar leveranciers in een vroegtijdig stadium (vanaf defenitiefase) bij nieuwe projecten en ontwikkelingen.

 


DAF wil op een effectieve, pro-actieve en interdisciplinaire wijze inhoud geven aan "Strategisch Supply Management" op de volgende vijf gebieden:


  • Kwaliteit

Er wordt zekergesteld dat goederen en diensten aan de orderspecificatie, wat betreft kwaliteit- en milieu-eisen, voldoen. Daarnaast streeft Inkoop ernaar, dat het voortbrengingsproces van goederen en diensten m.b.t. kwaliteit en milieubelasting een continu verbeterproces laat zien.


  • Logistiek

De leverancier dient in staat te zijn continue, betrouwbaar en flexibel te leveren.


  • Know-how

Er wordt toegang tot technologie en know-how van de leverancier van nieuwe producten en systemen verkregen


  • Concurrentie positie

De leverancier dient een gunstige marktpositie en financiële positie te bezitten.


  • Totale kosten

De totale kosten binnen de waardeketen zijn concurrerend.  


 


Tenslotte


Supply Management is onze inkoop visie die het ons mede mogelijk maakt in de truckmarkt concurrerend te zijn. We hebben onszelf en onze leverancier uitdagende doelen gesteld, en we zullen de nodige capaciteit en ondersteunende systemen mobiliseren om deze doelen te bereiken. We verwachten van leveranciers dat ze met ons samenwerken om Supply Management tot een succes te maken, ondermeer door het opzetten van continue verbeterprojecten en kwaliteitsprojecten als zes sigma. Alleen als we samenwerken om de eisen en wensen van onze klanten te vervullen zullen we succesvol zijn. Onze leveranciers van vandaag zijn onze co-designers, co-producers, co-developers en partners van morgen.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren