Nevi
0
Nieuws

Impuls maatschappelijk verantwoord inkopen overheid

Nieuws 15 april 2016

De ministerraad heeft ingestemd met een plan van aanpak om de inkoop door overheden duurzamer te maken.

De ministerraad heeft ingestemd met een plan van aanpak om de inkoop door overheden duurzamer te maken. Het plan, dat door vijf ministeries is opgesteld, moet inkopers bij de Rijksoverheid en andere overheden eenduidige criteria en instrumenten geven om maatschappelijk verantwoord in te kopen.

 

 

 

 

 

 

 

Leveranciers uitdagen

 

 

 

‘Ook worden leveranciers hierdoor uitgedaagd meer duurzame goederen en diensten te leveren. Bovendien wordt afgesproken dat alle partijen meer kennis over duurzame inkoop en in de praktijk bewezen voorbeelden met elkaar gaan uitwisselen’, aldus het persbericht.

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke aanpak ministeries

 

 

 

Het nieuwe plan van aanpak sluit aan op de duurzaamheidsambities van het kabinet zoals vastgelegd in het Energieakkoord, de Lokale Klimaatagenda en het programma Van Afval naar Grondstof. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de duurzaamheidscriteria.

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid en innovatie

 

 

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de rijksinkopen en het ministerie van Economische Zaken zet in op de kansen die duurzaam inkopen biedt voor innovatie en het Nederlandse bedrijfsleven. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verantwoordelijk voor de sociale voorwaarden.

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen