Nevi
0
Nieuws

Hoogleraar duurzaam ondernemen Jan Jonker: 'Inkopers moeten zich gaan roeren'

Nieuws 15 april 2016

De huidige periode van transformatie heeft ingrijpende gevolgen voor supply chains en inkoop, verwacht hoogleraar duurzaam ondernemen en onderzoeker van nieuwe businessmodellen Jan Jonker. Vorig jaar verscheen ‘Nieuwe Business Modellen. Samen Werken aan Waardecreatie’, een bestseller die hij schreef met 40 co-auteurs.

De huidige periode van transformatie heeft ingrijpende gevolgen voor supply chains en inkoop, verwacht hoogleraar duurzaam ondernemen en onderzoeker van nieuwe businessmodellen Jan Jonker. Vorig jaar verscheen ‘Nieuwe Business Modellen. Samen Werken aan Waardecreatie’, een bestseller die hij schreef met 40 co-auteurs.


 


Nieuwe supply chains


Deal! had een interview met hem dat te lezen is in de speciale uitgave van april ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van NEVI dit jaar. Jonker: ‘Volstrekt nieuwe voortbrengingsketens ontstaan voor de producten die nu als de spreekwoordelijke paddenstoelen de grond uit schieten. Daarnaast komen in de circulaire economie producten en grondstoffen terug bij de fabrikant. Hoe ga je daar als inkoper mee om?’


 


Inkoop worstelt met circulaire inkoop


Jonker typeert inkoop als de ‘poorthouder voor materialen’. Hij constateert tegelijkertijd dat inkoop ‘worstelt’ met duurzaamheid. Daarmee onderstreept hij de uitkomsten van het door Deal! in samenwerking met NEVI gehouden onderzoek naar issues en non issues onder inkopers. Terwijl kostenreductie hét top-issue is voor inkopers, zijn maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair inkopen bij weinig bedrijven aan de orde.


 


Regieorganisaties voor maatschappelijk verantwoord ondernemen


‘Inkopers kunnen een enorme bijdrage leveren aan het succes van circulaire businessmodellen’, aldus Jonker. Hij voegt daar echter direct aan toe dat ze zich wel moeten gaan roeren. Want als ze te lang wachten, zouden er regieorganisaties kunnen komen die maatschappelijk verantwoord inkopen voor hun rekening gaan nemen.


Het hele interview met Jan Jonker is te lezen in het extra dikke aprilnummer van Deal! dat in het teken staat van ‘NEVI 60’. 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren