Nevi
0

Sprekers & sessies

Tickets >

Bekijk hieronder de diverse verdiepingssessies in het middagprogramma van het congres.  

De leverancier van vandaag is de partner van morgen
Eind 2018 heeft Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ) besloten om de toegevoegde waarde van IFZ voor de vier Friese ziekenhuizen te vergroten om bij te dragen aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de Friese zorg. Daarvoor is afscheid genomen van de vrijblijvendheid, zowel in de onderlinge samenwerking als in de samenwerking met leveranciers. IFZ is gefaseerd bezig om de relaties met haar leveranciers te herdefiniëren van transactie naar partner. Dennis vertelt over deze visie op samenwerking met leveranciers. 

Zorgorganisaties en marktpartijen verduurzamen samen eten en drinken in de zorg
ToekomstProef is een initiatief van Stichting Eten+Welzijn en is ontwikkeld met steun van Nevi, Intrakoop, MVO Nederland, Ministerie van VWS, Milieu Platform Zorg en een groot aantal koplopers in de zorg. Met ToekomstProef heeft de zorg een eigen, integrale aanpak om actief bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen die vanuit de Green Deal zijn gesteld. ToekomstProef heeft concrete richtlijnen en indicatoren op vijf actiegebieden ontwikkeld, waarmee je vandaag nog aan de slag kunt. Eén van deze 5 is INKOOP.  Inmiddels zijn 10 marktpartijen en 25 experts aangesloten en is de start gemaakt (23 maart jl.) waarbij 100 zorgorganisaties aanwezig waren. Waarom een set van criteria? Welke hulp wordt geboden en welke impact kun je maken. In deze sessie  geven we hier antwoorden op.

Samenwerken: is dat nu wel zo leuk?
Steeds meer zorgorganisaties ervaren de kracht van samenwerkingsverbanden. Of het nu samenwerken is met leveranciers in de keten, vergelijkbare instellingen of instellingen in de regio, vrijwel iedereen zoekt elkaar op om successen te vergroten. Met de huidige uitdagingen in de zorg zien we de noodzaak van samenwerking misschien nog wel meer dan ooit. Hoe komen we aan geschikt personeel? hoe regisseren we ketenzorg? Hoe voorzien we alle zorgmedewerkers van de juiste middelen nu beschikbaarheid een probleem is? Ruud Plu en Marco Plasier nemen je mee in de ervaringen die zij delen over samenwerking in de zorg. Ze staan hierbij speciefiek stil bij de samenwerking tussen een viertal 'koploper ziekenhuizen' die de samenwerking de laatste jaren hebben geintensiveerd.

Hoe wordt inkoop de drijvende kracht voor betere samenwerking?
Warande heeft de afgelopen jaren haar bedrijfsvoering op orde gebracht. De accountant van Warande geeft aan dat het tijd is dat andere zorgorganisaties hiervan mee gaan profiteren. De grote vraag is nu: 'Hoe krijgen we die samenwerking van de grond'. 
Inkoop zou hier volgens Dirk een drijvende kracht in kunnen zijn. Maar dat moeten we stoppe met praten en gaan doen!
Wat houdt ons tegen? Waarom gaat samenwerken zo moeizaam? Waar stranden samenwerkingen op? Welke oplossingen liggen er in het verschiet? Wie pakt deze handschoen op?

Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg (duo- presentatie met Simon Kuipers)
Eén van de manieren om de zorg toekomstbestendig te maken en ook te houden, is door gebruik te maken van digitale innovaties. Op dit moment constateren we helaas dat de aanschaf en het op grote schaal gebruiken van digitale innovaties in de langdurige zorg langzamer gaat dan gewenst.
Dit is voor het ministerie van VWS de aanleiding geweest om een onderzoek uit te laten voeren om antwoord te krijgen op de vraag of centrale inkoop van digitale innovaties voor zorgaanbieders loont en om die reden een middel kan zijn om het gebruik van digitale innovaties in met name de langdurige zorg te versnellen.

Mag je wel een bijdrage verwachten van inkoop aan Samen Innoveren? (duo- presentatie met Kees Rietman) 
Ben jij een inkoopmanager of CPO die werkt in de zorgsector en wil je graag meer leren over hoe inkoopdigitalisering kan bijdragen aan Samen Innoveren? Dan is deze sessie 'De impact van Inkoopdigitalisering op Samen Innoveren' de uitgelezen kans voor je om ideeën op te toen, de kansen maar juist ook de uitdagingen te bespreken! Tijdens deze interactieve sessie, georganiseerd door Achraf Talhaoui (Qando) en Kees Rietman (Alrijne Zorggroep) schetsen we enerzijds de kansen van inkoopdigitalisering. Anderzijds bespreken we aan de hand van een aantal stellingen en voorbeelden waar men keer op keer tegenaan loopt en waardoor het bijdragen aan (zorg-)innovatie gewoon niet lukt. Inzicht in deze kansen en belemmeringen zal  helpen om de communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen in de sector te verbeteren, wat op zijn beurt kan leiden tot meer innovatie en betere resultaten voor patiënten. Onze sessie is gericht op inkoopmanagers in de zorgsector, en biedt waardevolle inzichten en praktische tips om inkoopdigitalisering te integreren in jouw organisatie. 

Ronde tafel sessies 'Samenwerken binnen de inkoopfunctie' (duo- presentatie met Jorrit Oosterbroek) 
Voor de zorg is goed inkoop en contractmanagement van cruciaal belang. De kwaliteit van samenwerking tussen de diverse betrokkenen maakt hierin het verschil. Intervisie is een middel om hier verbetering in aan te brengen en blijvend met elkaar te werken aan continue verbetering. Impact Inkoop en Contractmanagement neemt je op interactieve wijze mee in de theorie en geeft handvaten voor goede samenwerking (intervisie). Je gaat de deur uit met nieuwe contacten voor mogelijke intervisie en weetjes over samenwerking voor elke inkoper (als digitaal e-book).

Bewezen effectieve transformatie in de zorg inkopen, hoe doe je dat? (duo- presentatie met Ingrid van Westing) 
Het Kenniscentrum digitale zorg van ZN voorziet in de behoefte van het samenwerken door verzekeraars op wat is goede digitale zorg (hybride zorgpaden met digitale toepassing). In 2 jaar tijd is dit centrum actielerend gegroeid in het uitvoeren van toetsingen van digitale zorgapplicaties, het gezamenlijk met het veld uitvoeren van waardebepalingen in de praktijk en het ontwerpen en afstemmen van tools tbv beoordelingen, evaluaties in de dagelijkse zorgpraktijk. Samen met andere organisaties in de zorg hebben we het doel om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar te maken en te houden. De doorontwikkeling naar een landelijk centrum is gaande en zal in de loop van 2024 gestalte krijgen.

Innovatie in de zorg gaat super snel. Of toch niet.. Wat kan er anders?
Ga in gedachte eens terug in de tijd. Stel je voor dat het 2013 is en je loopt een zorginstelling in die voor jou zo bekend is. Kijk om je heen. Zie met welke apparatuur er gewerkt wordt, hoe een behandel- of operatiekamer er uit ziet. Als je met je ogen uit 2023 kijkt naar het recente verleden schrik je je vast rot. Wat is er in korte tijd veel veranderd. En stel je nu eens voor dat vanaf 2023 die innovatie nog eens 3 tot 5x zo snel kan gaan. Loop nu in gedachten  in 2033 dezelfde ruimte nogmaals binnen. Wat zal je dan zien of beter, wat zou je willen zien? Samen zijn we verantwoordelijk om de zorg door innovatieve producten en diensten toekomstbestendig te maken. Maar hoe dan? Tijdens een interactieve bijeenkomst bekijken we wat we van elkaar verwachten en hoe we samen succesvol kunnen zijn. Nu en in de toekomst. 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren