Nevi
0
Vakkennis

Wat is Activity Based Management? versie 1.1

Vakkennis maart 2017

Bij een eventuele invoering van Activity Based Costing (ABC) is het van belang om en afweging te maken tussen de kosten die (moeten) worden gemaakt bij toepassing van ABC en het nut ervan, bijvoorbeeld in de vorm van besparingen die een nauwkeuriger bepaling van de kostprijs opleveren.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren