Nevi
0
Vakkennis

Niet-nakoming van overeenkomsten: niet-nakoming door de koper

Vakkennis maart 2011 Contractmanagement

Bij een koopovereenkomst heeft de koper als hoofdverplichting: betaling van de koopsom. Daarnaast kan de koper nog andere verplichtingen hebben. Bij koop bestaan er bijzondere wettelijke regelingen voor sommige gevallen van tekortschieten van de koper. Er is dan sprake van crediteursverzuim.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren