Nevi
0
Vakkennis

Levering van roerende zaken

Vakkennis maart 2017 Contractmanagement

Een van de voorwaarden voor een rechtsgeldige eigendomsoverdracht is de levering (art. 3:83 en 84 BW). De levering bestaat uit een uitvoeringshandeling, de feitelijke overgave van de zaak, of uit formaliteiten die tot doel hebben de overdracht te effectueren.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren