Nevi
0
Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Wienstrom (C-448/01)

Vakkennis juni 2020

ECLI:EU:C:2003:651“Het beginsel van gelijke behandeling omvat een verplichting tot transparantie opdat de naleving ervan kan worden gecontroleerd.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren