Nevi
0
Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest SAG ELV Slovensko e.a. tegen NDS (C599/10)

Vakkennis juni 2020

ECLI:EU:C:2012:191De gegevens van de inschrijvingen kunnen gericht worden verbeterd of aangevuld indien deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven, of er sprake is van het rechtzetten van kennelijke materiële fouten, mits deze wijziging er niet toe leidt at in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt gedaan.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen